Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16242
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Conservation of cultural heritage - Procedures and instruments for measuring humidity in the air and moisture exchanges between air and cultural property
Třídicí znak:961514
Schválena:28.3.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1255 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama