Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15681-1
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Glass in building - Basic alumino silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties
Třídicí znak:701012
Schválena:17.5.2016
Vydána:1.7.2016
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.7.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:972 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama