Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14511-3
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling a process chillers with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Třídicí znak:143010
Schválena:12.12.2018
Vydána:1.1.2019
Účinnost od:1.2.2019
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1112 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama