Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14351-2
Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 2: Vnitřní dveře

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets
Třídicí znak:746075
Schválena:18.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.7.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1613 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele