Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14296 ed. 2
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary appliances - Communal washing troughs
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14296+A1 (91 4109) z dubna 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-07-31. S účinností od 2017-04-30 se nahrazuje ČSN EN 14296 (91 4109) z listopadu 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:914109
Schválena:2.5.2016
Vydána:1.6.2016
Účinnost od:1.7.2016
Platnost bude ukončena:31.7.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:459 kB
Změny:*Z1 4.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2019
Věstník:4/2019
Účinnost od:1.5.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:139 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama