Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14055+A1
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:WC and urinal flushing cisterns
Poznámka:S účinností od 2017-03-31 se nahrazuje ČSN EN 14055 (91 4640) z července 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:914640
Schválena:18.12.2015
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.6.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1360 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama