Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14055
Nádržkové splachovače pro záchodové mísy a pisoáry

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:WC and urinal flushing cisterns
Poznámka:S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14055+A1 (91 4640) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:914640
Schválena:31.10.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:530 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama