Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14023
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Bitumen and bituminous binders - Framework specification for polymer modified bitumens
Třídicí znak:657220
Schválena:19.12.2005
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.11.2010
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14023:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:324 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama