Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 13251 ed. 2
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13251+A1 (80 6151) ze srpna 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30. S účinností od 2016-01-31 se nahrazuje ČSN EN 13251 (80 6151) z října 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:806151
Schválena:30.5.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:30.11.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:569 kB
Změny:Z2 2.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.8.2015
Věstník:8/2015
Účinnost od:1.9.2015
Platnost ukončena:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:101 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.2.2016
Věstník:2/2016
Účinnost od:1.3.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:107 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama