Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 13251
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Poznámka:S účinností od 2018-07-31 se nahrazuje ČSN EN 13251+A1 (80 6151) z února 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:806151
Schválena:13.6.2017
Vydána:1.7.2017
Účinnost od:1.8.2017
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:445 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama