Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 13251+A1
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13251 (80 6151) z února 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2018-07-31. S účinností od 2016-11-30 se nahrazuje ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151) z července 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:806151
Schválena:18.1.2016
Vydána:1.2.2016
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:31.7.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:448 kB
Změny:*Z2 7.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.2.2017
Věstník:2/2017
Účinnost od:1.3.2017
Platnost ukončena:1.8.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:135 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2017
Věstník:7/2017
Účinnost od:1.8.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:132 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama