Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-4
Válcové kotle - Část 4: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 4: Workmanship and construction of pressure parts of the boiler
Třídicí znak:077853
Schválena:10.4.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-4:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:567 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama