Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12953-2
Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Shell boilers - Part 2: Materials for pressure parts of boilers and accessories
Třídicí znak:077853
Schválena:27.1.2003
Vydána:1.3.2003
Účinnost od:1.4.2003
Platnost ukončena:1.12.2012
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12953-2:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:159 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama