Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1287
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Všeobecné technické požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specification
Třídicí znak:137106
Schválena:10.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.3.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1481 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama