Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1287
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specification
Třídicí znak:137106
Schválena:22.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:511 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama