Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1287
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Všeobecné technické požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary tapware - Low Pressure thermostatic mixing valves - General technical specifications
Třídicí znak:137106
Schválena:23.6.2000
Vydána:1.8.2000
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.4.2018
Způsob převzetí:schválením k přímému používání
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1287:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3149 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama