Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12016+A1
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and passenger conveyors - Immunity
Třídicí znak:274101
Schválena:19.12.2008
Vydána:1.1.2009
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:325 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama