Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 27 4300
Elektrické výtahy. Šachty, strojovny a prostory pro kladky. Všeobecná ustanovení

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical lifts. Schafts, machine room and room for rollers. General provisions
Třídicí znak:274300
Schválena:15.11.1989
Účinnost od:1.1.1991
Platnost ukončena:1.6.2006
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2233 kB
Změny:1 13.92, 2 4.95, *3 6.96 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:věstníková změna
Vydána:1.12.1992
Věstník:13/1992
Účinnost od:1.1.1993
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:36 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:věstníková změna
Vydána:1.4.1995
Věstník:4/1995
Účinnost od:1.5.1995
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:37 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.1996
Věstník:6/1996
Účinnost od:1.7.1996
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:43 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama