Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 27 4210
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety rules for the construction and installation of passenger and goods lifts - Highest permissible values of lift´s emissive acustic pressure and building solutions against noise propagation of lifts in new buildings
Třídicí znak:274210
Schválena:28.6.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1370 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama