Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní systémy vytápění: na veletrhu ISH 2019 se představí high-tech řešení pro systémy vytápění budoucnosti

Diskusím o energetice a vývoji hospodářství v Německu a v Evropě jako takové již několik let dominují ambiciózní cíle zaměřené primárně na ochranu přírodních zdrojů a klimatu. Hlavním klíčem k dosažení kýžených úspěchů je největší sektor energetického průmyslu v Německu i Evropě – vytápění. Právě vytápění má do budoucnosti největší potenciál omezit spotřebu energie a snížit emise skleníkových plynů.


V Evropě, a především v Německu, jsou stávající systémy vytápění značně zastaralé. Dvě třetiny ze současných 21 milionů funkčních kotlů centrálního vytápění nesplňují moderní technické standardy a spotřebovávají daleko větší množství energie, než je nutné. Výrobci topných systémů mají ve svých portfoliích vysoce účinná zařízení, která lze využít buď pro modernizaci stávajících systémů, nebo instalaci zcela nových řešení.

S pomocí hybridních systémů můžeme dosahovat vysoké účinnosti a zapojit i obnovitelné zdroje. Jednou z forem hybridního systému vytápění je kombinace tepelného čerpadla v kombinaci s kondenzačním kotlem. Když není potřeba tepla vysoká, tepelné čerpadlo částečně přebírá zatížení. Pokud je zapotřebí více tepla, špičku absorbuje podle potřeby kondenzační kotel. Tepelné čerpadlo lze kombinovat i s kotlem na tuhá paliva. Dalším příkladem hybridního systému je kombinace kondenzační jednotky se solárním řešením. Takový systém může být instalován jak ve stávajících budovách, tak v nové výstavbě. V nových stavbách, kde není třeba tolik topit, může být tepelné čerpadlo jediným zdrojem vytápění. Pokud chce provozovatel vysokou míru nezávislosti na energetických zdrojích, může tepelné čerpadlo kombinovat s fotovoltaickým zařízením a využívat k vytápění vlastní zdroje energie.

V budoucnu bude možno tepelná čerpadla využívat v kombinaci s fotovoltaickými zdroji a domácími bateriemi na ukládání přebytečné elektřiny v rámci systému energetické správy budov (Home Energy Management Systém/HEMS). Energetická správa koordinuje rovnováhu mezi výrobou a užíváním. Fotovoltaická elektrárna poskytuje levnou elektřinu pro napájení elektrického tepelného čerpadla. Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaické elektrárny zvyšuje účinnost a hospodárnost celého systému. Nadbytečná elektřina vyrobená solárním zdrojem, která se v budově nepoužije okamžitě, slouží k nabíjení domácí baterie na ukládání přebytečné elektřiny.

Nesmíme zapomenout ani na technologii palivových článků, což je zvláště účinné řešení na zajištění tepla. Tato technologie dokáže přeměnit energii chemické reakce na elektrický proud a teplo. Palivové články jsou extrémně účinné a snižují emise CO2, a proto lze na technologii palivových článků čerpat vybrané a velmi atraktivní dotace.

Všechny moderní systémy vytápění nyní obsahují internetové rozhraní a lze je tak ovládat prostřednictvím aplikace v tabletu nebo smartphonu, což nejen zvyšuje pohodlí a pohodu, ale vede také k dalším potenciálním úsporám elektrické energie.

Špičková řešení vytápění a nejnovější technologie – od efektivní výroby až po přenos tepla – se na veletrhu ISH představí ve dnech 11. až 15. března 2019. Vystavovatelé v halách 11 a 12 seznámí návštěvníky s nejnovějšími řešeními a systémy, jež kombinují vysokou účinnost se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů energie. V rámci technologického a energetického fóra veletrhu ISH (ISH Technology and Energy Forum) připravil management veletrhu ve spolupráci s Německou asociací topného průmyslu (BDH) informace o špičkových technologiích a dalších aktuálních tématech trhu s vytápěním. V roce 2019 se akce poprvé uskuteční v hale 11.1.

ISH má svoje zavedené veletrhy i mimo Německo

  • ISH India v rámci IPA, Bombaj
    28. února až 2. března 2019
  • ISH China & CIHE, Peking:
    6. až 8. května 2019
  • ISH Shanghai & CIHE, Šanghaj:
    3. až 5. září 2019

Detailní informace o plánu veletrhu ISH najdete na webu: www.ish.messefrankfurt.com/umstrukturierung

Další informace o ISH najdete na webu: www.ish.messefrankfurt.com

Veletrh ISH poprvé ve své historii začíná v pondělí a končí v pátek, tj. koná se ve dnech 11.–15. března 2019. Poslední den bude veletrh otevřen pro odborné návštěvníky i pro veřejnost.