Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyšší odborná škola Volyně

www.sps.volyne.cz
logo Vyšší odborná škola Volyně
Vyšší odborná škola Volyně si během své krátké existence vybudovala pevné a dominantní postavení mezi školami obdobného typu. Její úzká provázanost na oborově spjaté vysoké školy (i zahraniční) a příslušnou podnikatelskou sféru vytváří, zvláště v oblasti dřevostaveb, podmínky prestižní vzdělávací instituce Forma studia: ...
O nás
Vyšší odborná škola Volyně si během své krátké existence vybudovala pevné a dominantní postavení mezi školami obdobného typu. Její úzká provázanost na oborově spjaté vysoké školy (i zahraniční) a příslušnou podnikatelskou sféru vytváří, zvláště v oblasti dřevostaveb, podmínky prestižní vzdělávací instituce
Forma studia: Tříleté denní studium pro absolventy gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť s maturitou
Obor studia:33 - 31 - N /001 Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce (studium ukončené absolutoriem)
Výuka je členěna na přednášky, semináře a cvičení a probíhá podobnou formou jako studium vysokoškolské. Klasifikace je čtyřstupňová. První ročník je vyrovnávací a absolventi s úplným všeobecným vzděláním jsou částečně připravováni odlišně od absolventů s úplným odborným vzděláním. Od druhého ročníku je studentům nabídnuto studium jedné z těchto dvou specializací: Tvorba nábytku a navrhování interiérů a Dřevěné konstrukce.
Přijímací řízení a uzávěrky přihlášek:
Do prvního ročníku tříletého denního studia oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na jakékoliv střední škole a splnili v rámci přijímacího řízení podmínky pro přijetí stanovené ředitelem školy. Ve školním roce 2004/2005 proběhlo přijímací řízení formou řízeného pohovoru, jehož cílem bylo ověřit motivaci uchazeče ke studiu a seznámit jej s podmínkami a organizačními záležitostmi studia.
Přihlášky ke studiu se podávají na tiskopise "Přihláška ke studiu ve vyšší odborné škole", který škola uchazeči na požádání zašle.
Obory činnosti Vyšší odborná škola Volyně

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu