Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

www.fme.vutbr.cz
logo Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Fakulta strojního inženýrství (FSI) je s celkovým počtem téměř 4500 studentů a 15 odbornými pracovišti druhou největší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Základním cílem je vzdělávání ve strojírenských oborech, kde FSI úzce spolupracuje i s jinými fakultami nejen v rámci VUT, ale také Masarykovy univerzity. Vedle ...
Obory činnosti Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Editovat tento záznam   Vložit krátkou zprávu