Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

www.unmz.cz
23.2.2009
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Na základě rámcové smlouvy se Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) stala "Centrem technické normalizace" pro oblast bezpečnostních služeb a od 1.1.2009 zajišťuje pro "Národní normalizační orgán - ÚNMZ" veškerou součinnost při procesu tvorby technických norem.