opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno

www.sosik.cz
logo Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno
Stavebnictví 36-47-M/001 (denní i dálkové studium) Zaměření: Pozemní stavitelství, Podnikání a management, Stavební obnova Kmenový obor stavebnictví je v prvních dvou studijních letech universální.Po druhém ročníku se student může rozhodnout pro pokračování ve studiu se zaměřením na pozemní stavitelství, podnikání ...
O nás

Stavebnictví 36-47-M/001 (denní i dálkové studium)

Zaměření: Pozemní stavitelství, Podnikání a management, Stavební obnova Kmenový obor stavebnictví je v prvních dvou studijních letech universální.Po druhém ročníku se student může rozhodnout pro pokračování ve studiu se zaměřením na pozemní stavitelství, podnikání a management nebo stavební obnova. Připravuje žáky pro činnost středních technicko-hospodářských pracovníků ve stavebnictví, v oblasti činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací i v oboru výzkumu. Absolventi všech zaměření se často uplatňují jako úspěšní soukromí podnikatelé. Škola věnuje pozornost přípravě zájemců o vysokoškolské studium. Organizace přijímacího řízení je závislá na počtu zájemců a je v kompetenci ředitele školy rozhodnout o způsobu přijetí ke studiu.

Obchodní akademie 63-41-M/004 (denní i dálkové studium)

Absolvent obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník s univerzálním vzděláním pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, cestovním ruchu a dalších službách ve státní a veřejné správě. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština. Studenti jsou připravováni na absolvování systému certifikace účetních v ČR. Získání certifikace umožní dobré uplatnění na trhu práce.

Ekonomické lyceum 78-42-M/002 (denní studium)

Ekonomické lyceum je atraktivní obor, který pružně reaguje na nové trendy v našem školství a běžně existuje v zemích EU. Má své místo na hranici mezi gymnáziem a odbornou školou (dříve reálná gymnázia). Klade důraz na všeobecně vzdělávací předměty a odborný základ, připravuje absolventa nejen do přímého vstupu do praxe, ale i na vysokoškolské studium. Je také alternativou pro zatím nerozhodné profesně nevyhraněné, ale studijně orientované žáky. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština.

Technické lyceum 78-42-M/002 (denní studium)

Technické lyceum - jedná se o atraktivní obor, který pružně reaguje na nové trendy v našem školství a běžně existuje v zemích EU. Má své místo na hranici mezi gymnáziem a odbornou školou (dříve reálná gymnázia). Klade důraz na všeobecně vzdělávací předměty a odborný základ. Připravuje absolventa nejen do přímého vstupu do praxe, ale i na vysokoškolské studium. Je také alternativou pro zatím nerozhodné profesně nevyhraněné, ale studijně orientované žáky. Vyučují se dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, ruština.

Obory činnosti Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu