Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

www.trebesin.cz
logo STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STUDIJNÍ OBORY A JEJICH ZAMĚŘENÍ Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou. 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ Obor nabízí komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby. Výuka probíhá s podporou CAD/CAM systémů. Velká část absolventů pokračuje ...
O nás

STUDIJNÍ OBORY A JEJICH ZAMĚŘENÍ
Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou.

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
Obor nabízí komplexní technické vzdělání v oblasti konstrukční a technologické přípravy výroby. Výuka probíhá s podporou CAD/CAM systémů. Velká část absolventů pokračuje ve studiu zejména na ČVUT. Ve čtvrtém ročníku je nabízena volba z pěti zaměření: Technická zařízení budov, CAD systémy, Programování CNC strojů, Ekonomika strojírenství a Všeobecné strojírenství.

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ
Obor umožňuje proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí a programování. Tematické plány obsahují využití textových a tabulkových procesorů, práce se sítí a internetem, prezentační programy, tvorbu webových stránek, databáze, programování, grafické systémy a DTP systémy. Vedle technických oborů si žáci osvojují i základy počítačového konstruování a animace.

78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
Připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom poskytuje střední odborné vzdělání technického zaměření. Nabízí možnost výběru volitelných předmětů se zaměřením na strojírenství nebo informační technologie. Preferuje předměty matematicko-přírodovědné a základy odborného technického vzdělání.

SPECIÁLNÍ PROGRAMY NA ŠKOLE
Program pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU). Žáci jsou zařazováni do běžných tříd, kde je pro ně připraven speciální podpůrný program.

INFORMACE O PŘÍJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
Přijímací zkoušky se nekonají. Přijímací řízení probíhá podle výsledků posledních tří klasifikačních období na ZŠ. V úvahu je brán průměrný prospěch, známka z českého jazyka a zvláštní důraz je kladen na prospěch z matematiky a fyziky.

SOUČÁSTI A VYBAVENÍ
Domov mládeže s kapacitou 300 lůžek nabízí žákům ubytování ve třílůžkových pokojích. Žáci mají k dispozici přístup na internet a využívají i další prostory školy, zejména krytý bazén a víceúčelové hřiště.

Obory činnosti STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu