Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Restart života s.r.o.

www.izolaceprovsechny.cz
logo Restart života s.r.o.
Zabýváme se prodejem, technickou podporou a instalacemi reflexní vrstvené izolace SuperFOIL, izolace 21. století, výrobku "vše v jednom", s vysokými výkony vzhledem k tloušťce a velmi dlouhou životností, kdy k instalaci potřebujete pouze nůžky, sponkovačku a lepící pásku.
O nás

Reflexní tepelné izolace jsou zejména v anglicky mluvících zemích pokládány za vůbec nejúčinnější řešení v oblasti tepelné ochrany budov. Plným právem. Tepelné záření je totiž nejsilnějším teplosměnným mechanismem na Zemi a chceme-li vážně řešit tepelnou ochranu budov, musíme začít u tepelného záření. V článku popíšeme tepelněizolační fólii SuperFOIL, která je v současnosti britskou špičkou co se týče účinnosti vícevrstvých izolací.

Dobře navržené a zhotovené realizace, které pracují s tepelným zářením, dávají nejlepší výsledky. Platí to i pro výběr vhodných materiálů, mezi kterými zaujímá přední místo Superfoil, produkt britského původu, jehož správná aplikace nabízí účinnější a často i levnější řešení, než běžná zateplení.
Tato tepelná izolace se v ČR dodává v provedeních s integrovanou parozábranou nebo naopak jako paropropustná verze s difúzně otevřenou tepelnou membránou, vždy s pak skládá z několika vatových vrstev, silnější pěnové vrstvy a mikroskopicky tenkých a oboustranně reflexních fólií.

Tato vrstevnatá struktura brání prostupu tepla sáláním, které se více či méně odehrává i u běžných izolací. Jinak řečeno, brání sálavému prohřívání (v zimě promrzání) izolace, a to i o mnoho °C mimo teplotu venkovního vzduchu.

SuperFOIL, u jehož zrodu stál kosmický výzkum a speciálně snaha chránit kosmonauty v podmínkách mrazivého kosmu (-270 °C), se stejně dobře uplatní v polárních oblastech jako v tropech. Např. bílé bermudské střechy v souostroví pod správou Velké Británie jsou izolovány ponejvíce velmi účinnými reflexními fóliemi.
Izolace tohoto typu působí prostorově, čili v celé vzduchové mezeře s fólií. Vztáhneme-li její prostorový účinek jen k vlastní tloušťce fóliového souvrství (což se občas děje), izoluje lépe než vzduch (λ = 0,025 W/(mK)), někdy i pod 0,01 W/(mK).

Ukazuje se, že lambda souvrství SupertFOIL vskutku vykazuje pozoruhodně nízké hodnoty. Proč?

SuperFOIL je navržen tak, aby byl prostup tepla sáláním prakticky nulový, což je dáno malou emisivitou (ε = 0,03) osmi stříbrolesklých fólií (řeč je stále izolaci SuperFOIL SF 19). Nízká emisivita ale neznamená, že uvnitř SuperFOILu není tepelné záření; je ho tam právě tolik a v takovém spektrálním složení, které odpovídá teplotě v daném místě.

Tepelné záření se rychle promíchává, takže ve velmi řídké pěnové vrstvě (mezi dvěma reflexními povrchy) je všude stejné, tzn. má stejnou teplotu. A když je složka vedení tepla dostatečně malá, sálání ohřeje na „svou“ teplotu více či méně silnou vrstvu pěny. Vznikne tu teplotní plato. To mj. říká, že určujícím mechanismem prostupu tepla celou izolací je sálání. A to lze nízkými emisivitami reflexních povrchů souvrství přiblížit k nule a tím i lambdu.
Nejen na Bermudách, ale i v ČR je důležitá tepelná izolace střechy. Investor by měl vědět, že když na jeho černou střechu (u nás velmi oblíbenou) praží letní slunce a rozpálí ji na 70 °C, znamená to zdroj tepla o výkonu 326 W/m2 z každého jednoho m2 střechy. Při ploše střechy 50 m2 to je „letní“ topidlo o výkonu přes 16 kW (vztaženo k vnitřní teplotě 27 °C).

Když naopak za jasných zimních nocí klesne teplota střechy na -20 °C, což nastává i při běžné teplotě venkovního vzduchu kolem 0 °C, jde o chlazení o výkonu necelých 10 kW (vztaženo k vnitřní teplotě 20 °C).

Střecha je nejvíce zatěžovanou konstrukcí domu z pohledu tepelné ochrany, a proto se jí budeme věnovat v následujících tabulkách. Fólie SuperFOIL SF, které pracují jak se sálavou, vodivou i proudivou složkou sdílení tepla, jsou ve střeše výborným řešením. Vůbec nejlépe pak řeší letní i zimní venkovní teplotní extrémy.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu