Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Greif-akustika, s.r.o.

greif.cz
logo Greif-akustika, s.r.o.
21.4.2017
Greif-akustika, s.r.o., Ing. Ladislav Mička

„Řediteli, máme stížnosti na hluk… Dobře, Vlastičko, sežeňte mi někoho, kdo umí měřit hluk…“ Řečeno trochu s nadsázkou, ale tak nějak se v našich končinách začínají tyto problémy řešit. Právě značný pokles technické úrovně při zadávání a následném řešení akustických úprav nás přivedl k sepsání článku, který má být vodítkem pro vedoucí pracovníky různých firem, kterých se tato problematika dotýká.

29.3.2017
Greif-akustika, s.r.o.

Společná dodávka tlumiče hluku firmy Greif–akustika a armatury od firmy Armatury Group zaujala i prestižní časopis Valve World. Rozměry jsou úctyhodné.

29.12.2010
Greif-akustika, s.r.o.

Nová metodika platí od 1.11.2010 a vychází z normy ČSN ISO 1992-2 "Akustika - Popis, měření a posuzování hluku prostředí - Část 2: Určování hladin hluku prostředí" a navazuje na hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dle NV č. 148/2006 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací".

30.7.2010
Greif-akustika, s.r.o.

Využijte dlouholeté zkušenosti společnosti Greif-akustika, s.r.o. v oblasti měření vibrací a návrhu antivibračních opatření.

9.2.2010
Greif-akustika, s.r.o.

Od 1. března 2010 vstupuje v platnost nová norma ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky.

22.10.2004
Greif-akustika, s.r.o.

Víte jakých chyb by jste se při akustických výpočtech a návrhu protihlukových opatření měli vyvarovat? Nejste si zcela jisti? Navštivte akustickou poradnu a dozvíte se víc.

26.3.2004
Greif-akustika, s.r.o.

Zvukoizolační dveře s indexem vzduchové neprůzvučnosti až 50 dB pro oddělení hlučných strojoven a technologií od tichého zázemí či venkovního prostoru jsou novinkou společnost Greif-akustika.

18.3.2004
Greif-akustika, s.r.o.

Nové nařízení vlády č. 502/2000 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací" vstupuje v platnost již 1.4.2004.

10.2.2004
Greif-akustika, s.r.o.

Společnost Greif-akustika, s.r.o. až do odvolání poskytuje slevu ve výši 20% na tlumiče hluku výfuku motorů.

5.2.2004
Greif-akustika, s.r.o.

Na adrese www.greif.cz byly zprovozněny nové stránky společnosti Greif-akustika v oblasti snižování hluku.