Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
CÍLE SPOLKU Činnost spolku se týká zejména propagace ekologicky šetrných staveb – nízkoenergetických či pasivních domů s velkým podílem užití přírodních průmyslově neupravovaných materiálů. Za důležité považujeme užívání místních zdrojů s minimální nebo zápornou ekologickou stopou, nahrazování umělých, mnohdy ...
O nás
CÍLE SPOLKU
Činnost spolku se týká zejména navrhování ekologicky šetrných staveb – nízkoenergetických či pasivních domů s velkým podílem užití přírodních průmyslově neupravovaných materiálů. Za důležité považujeme užívání místních zdrojů s minimální nebo zápornou ekologickou stopou, nahrazování umělých, mnohdy toxických, materiálů materiály přírodními a přirozenými s pozitivním vlivem na zdraví člověka, začlenění celého cyklu budovy od výroby materiálů po provoz až po likvidaci a recyklaci do přírodních cyklů a snahu vrátit do procesu výstavby lidské měřítko, radost a smysluplnost práce i přijetí osobní zodpovědnosti za stav životní prostředí.
Další oblastí je koncepční plánování nakládání s krajinou a jejími ekosystémy – územní plánování, urbanismus – a jejími složkami, například vodou.

Ve spolku Ekodům jsou zapojeni také odborníci na procesy participativního navrhování, energetickou soběstačnost či celostní pohledy na architekturu – stavební biologii nebo feng-shui. Filozofii ekologické architektury pojímáme také jako styl žití založený na tradičních hodnotách lidské existence. Ekologické stavebnictví vnímáme jako spojení tradičních, současných a budoucích technologií pro vytvoření komfortního domova moderního člověka.

ČINNOST SPOLKU
Členové spolku se podílí na pořádání seminářů, workshopů, kurzů, přednášek, konferencí, výstav, exkurzí, společenských akcí. Vše je doplněno vydavatelskou činností, poradenskou a konzultační činností a provozováním webového portálu. Všechny činnosti jsou zaměřeny na členy spolku i širokou veřejnost. Členové Ekodomu se podílí na legislativních iniciativách, výzkumu a vědecké činnosti směřující k prosazování člověku a přírodě přátelského stavění.

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu