Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česká fotovoltaická asociace, z. s.

www.cefas.cz
logo Česká fotovoltaická asociace, z. s.
Cílem činnosti spolku je obecně prospěšná činnost spočívající v prosazování a rozvoji využívání fotovoltaické energie, jakožto obnovitelného přírodního a ekologického zdroje energie. Vydali jsem publikaci Fotovoltaické systémy, pořádáme pravidelně konference Fotovoltaické Fórum a Energetické konference a další akce.
O nás

Program asociace spočívá v naplňování cíle činnosti a poslání sdružení.
Poslání sdružení je naplňováno zejména:

  • Shromažďováním a uchováváním odborných informací o fotovoltaické energii
  • Poskytováním a šířením odborných informací o fotovoltaické energii
  • Pořádáním odborných seminářů, školení a setkání
  • Podporou a realizací výměny odborných informací
  • Propagací myšlenky využívání fotovoltaické energie
  • Aktivní snahou o zlepšování legislativního rámce využívání fotovoltaické energie
  • Podporou členů při faktickém využívání fotovoltaické energie
  • Zajišťováním publikační činnosti v oboru fotovoltaiky
  • Zastupováním a prezentací sdružení na území České republiky a v zahraničí

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu