Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

www.cvvoze.cz
logo Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Svými odbornými kapacitami a vybavením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, ...
O nás
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) je výzkumným pracovištěm Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Svými odbornými kapacitami a vybavením pokrývá celé spektrum disciplín v oblasti elektrotechniky (elektrochemie, elektromechanika, elektrotechnologie, elektroenergetika) zejména, ale ne výhradně, ve vazbě na aktuální téma obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivního využívání ve výrobě, dopravě a energetice.

Výzkumné programy:
Elektromechanická přeměna energie
 • Nové, optimalizované typy elektrických strojů a jejich řídicích systémů pro použití především v ekologické dopravě.
 • Optimalizace synchronních motorů s permanentními magnety s cílem zlepšení jejich vlastností.
 • Optimalizace asynchronních motorů s cílem zlepšení účinnosti.
 • Spojení speciálních softwarových prostředků využívajících evoluční algoritmy se stávajícími softwarovými prostředky pro rutinní návrhy elektrických strojů.
 • Využití neceločíselných modelů elektrických strojů a regulátorů v elektrických pohonech.
Chemické a fotovoltaické zdroje energie
 • Výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů proudu a jejich aplikací s cílem zvýšení elektrochemické účinnosti, využitelnosti jako zdrojů pro mobilní prostředky, pro akumulaci energie z nekonvenčních zdrojů apod.
 • Výzkum, vývoj a optimalizace fotovoltaických článků a systémů se zaměřením na zvýšení účinnosti, spolehlivosti a zlevnění jejich výroby.
Výroba, přenos, distribuce a užití elektrické energie
 • Optimalizace parametrů výkonových spínacích přístrojů v oblasti zhášecích systémů včetně diagnostiky zhášecího procesu.
 • Optimalizace zařízení pro rozvod elektrické energie z obnovitelných zdrojů a SmartGrids.
 • Kvalita elektrické energie a EMC v napájecích systémech.
 • Zvyšování účinnosti elektrických zařízení sloužících pro osvětlení, vytápění a chlazení.
 • Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti napájecích systémů.

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu