Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firemní články
(PR články)
  Firemní články
Cenové podmínky pro firemní články
Katalog firem a výrobků TZB-info
Podklady pro firemní články
 
zpět na titulní stranu reklamy

Firemní články
 

Publikováním firemního článku na portálu TZB-info máte možnost upozornit na Vaši firmu a představit Vaše výrobky a služby široké i odborné veřejnosti. Předností firemního článku na portálu TZB-info je možnost publikovat jej kterýkoliv den v roce, reagovat operativně a využít správného načasování. Čtenáři tak získávají stále aktuální informace o Vašich výrobcích a službách.

Firemní článek je publikován na titulní straně TZB nebo STAVBA společně s dalšími odbornými a jinými články. Na titulní straně zůstává článek s anotací po dobu nejméně jednoho týdne, poté je zařazen k příslušnému tématu. Článek je kdykoliv možné vyhledat pomocí fulltextového vyhledávače, nebo chronologicky v archivu titulní strany.

Uživatelé mají dále možnost vyžádat si další informace nebo podklady od Vaší firmy prostřednictvím jednoduchého formuláře. Získáváte tak přímý kontakt na Vaše zákazníky.

Příklad skutečného firemního článku.


Cenové podmínky pro firemní články
 

  cena

Uveřejnění článku na titulní stranu TZB, STAVBA, VYTÁPĚNÍ
- zveřejnění zároveň v příslušné oborové oblasti a rubrice dle tématu
- trvalé umístění v archivu
- v ceně článku je 1 prolink v textu

10 000 Kč

Uveřejnění článku pouze do vybrané oblasti
- zveřejnění zároveň v příslušné rubrice dle tématu
- trvalé umístění v archivu
- v ceně článku je 1 prolink v textu

5 000 Kč

Navýšení počtu URL adres v textu článku, max. 5 odkazů
Pozn.: funkčnost URL adresy garantujeme pouze po dobu zachování totožné URL na straně klienta.

500 Kč

Grafická úprava a kódování článku z dodaných podkladů

zdarma

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozsah článku je omezen standardně na 4 strany textu formátu A4 včetně tabulek, grafů, obrázků, schémat nebo vzorců.


Katalog firem a výrobků TZB-info
 

Součástí firemního článku je odkaz na Vaši firmu do Katalogu firem a výrobků TZB-info, kde čtenáři naleznou Vaše aktuální kontaktní údaje a odkaz na www stránky. Zařazení do Katalogu firem a výrobků TZB-info je podmínkou pro zveřejnění firemního článku. Další informace o službách, které získáte zařazením firmy do Katalogu firem a výrobků TZB-info, najdete v obchodních podmínkách.


Podklady pro firemní články
 

Podkladem pro zveřejnění je text článku v elektronické podobě.

Text musí být v členění na: název, anotace, firma/autor, text v odstavcích a s nadpisy. Přehledně uveďte i odkazy kam do textu vložit grafické elementy (fotografie, grafy, tabulky, náčrty, části výkresů).

Obrázky jsou předávány v elektronické formě v co možná nejlepší kvalitě. Doporučujeme používat pouze barevné obrázky.

Firma, jejíž firemní článek je publikován, plně odpovídá za obsahovou stránku zveřejňovaných údajů a informací. Zveřejnění bude provedeno po korektuře.


 
 
Reklama