Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČEZ se zapojuje do Milostivého léta

Příležitost zbavit se dluhů za energie mohou využít desetitisíce lidí v exekuci. Milostivé léto umožňuje dlužníkům zbavit se úroků a nákladů exekuce u dluhů vůči veřejnoprávním institucím a společnostem s většinovým podílem státu.

Energetická společnost ČEZ se připojuje k celorepublikové akci Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům zbavit se exekucí, pokud je mají u veřejnoprávních institucí a společností s většinovým podílem státu. Pro občany s dluhy za energie ČEZ spouští speciální webovou stránku www.cez.cz/cs/milostive-leto, kde zájemci najdou přesný návod, jak postupovat.

Jednorázovou šanci mohou využít desítky tisíc dlužníků v exekucí, a to do 28. ledna 2022.

Milostivé léto je akce vyhlášená zákonem, která umožňuje dlužníkům zbavit se úroků a nákladů exekuce u dluhů vůči veřejnoprávním institucím a společnostem s většinovým podílem státu. Vedle exekucí například za neuhrazené nájemné, zdravotní pojištění, nebo pokuty za jízdu „na černo“, mohou této příležitosti využít i dlužníci za energie u ČEZ, které vymáhá exekutor. Princip Milostivého léta spočívá v úhradě původní dlužné částky (jistiny) a poplatku exekutorovi 908 Kč, všechny ostatní úroky a náklady exekuce, které k dluhu časem přibyly, ČEZ odpustí.

„Podle našich statistik se akce Milostivé léto může vztahovat až na 70 tisíc aktivních exekucí. Apelujeme na dlužníky, aby této akce využili. Písemně jsme také vyzvali advokátní kanceláře a exekutory, kteří nás při vymáhání dlužných částek zastupují, k maximální vstřícnosti ke všem, kdo budou chtít svoji situaci vyřešit,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Více informací a přesný návod, jak mají zájemci o Milostivé léto postupovat, představuje ČEZ na nově spuštěných webových stránkách www.cez.cz/cs/milostive-leto.

Jak postupovat při zbavení se dluhu za energie v exekuci:
  1. Kontaktujte exekutora pro vyčíslení jistiny
  2. Zaplaťte nesplacenou jistinu a poplatek exekutorovi
  3. Požádejte o potvrzení zastavení exekuce
  4. Jistinu a poplatek exekutorovi je potřeba uhradit v období 28. října 2021 do 28. ledna 2022

„Dlouhodobě se snažíme být ohleduplnou a zodpovědnou firmou, což se promítá i do vztahů s našimi zákazníky. ČEZ Prodej už nyní v individuálních případech umožňuje snížení či odpuštění úroků z prodlení nebo nákladů na vymáhání. Akci Milostivé léto vítáme jako systematický krok, protože pro celou řadu dlužníků v exekuci může jít o jediný způsob, jak se vymanit z dluhové pasti a začít normálně žít,“ říká Kateřina Bohuslavová, ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ.

ČEZ dlouhodobě usiluje o snižování počtu případů směřujících do exekuce. Základem je vyjednávání se zákazníky a snaha o nalezení vhodného řešení. Zákazníci se opakovaně mohou obracet na reklamační oddělení ČEZ, popřípadě na Ombudsmana ČEZ. Ten jako nezávislá instance při posuzování jednotlivých případů přihlíží také například ke speciální tíživé situaci zákazníka a zohledňuje sociální hledisko. ČEZ Prodej primárně soudně vymáhá a do exekucí přihlašuje pouze pohledávky s vyšší hodnotou jistiny. Nízké pohledávky ČEZ Prodej již mnoho let z důvodu nadměrné zátěže dlužníků soudně ani exekučně nevymáhá.

Více informací také na Co je Milostivé léto a jak to funguje – Nedlužím státu

 
 
Reklama