Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

E.ON instaluje do své sítě první chytré elektroměry. Umožní dálkové odečty

Digitalizace už není v energetice budoucností, nýbrž přítomností. Společnost E.ON Distribuce reaguje na aktuální trendy a chystá svoji síť na potřeby nadcházejících desetiletí. Letos udělala jeden z důležitých kroků.

Na začátku října začala na Písecku s instalací první tisícovky tzv. smart meterů. Ty usnadní pravidelné odečty, pomohou lidem s lepší orientací ve spotřebě energií a distributorovi dají lepší přehled o provozu sítě a potřebných investicích. Do konce příštího roku by v síti E.ONu mělo fungovat na 27 tisíc chytrých elektroměrů.

„Chytré elektroměry přinesou řadu výhod pro naše zákazníky, ale stejně tak jsou důležité i pro rozvoj naší energetické infrastruktury. Pro obě strany totiž znamenají nové možnosti v rozhodovaní, jak využívat elektrickou energii a jak s ní v reálném čase hospodařit,“ upozorňuje David Šafář, člen představenstva E.ON Distribuce.

V současnosti je v České republice drtivá většina odběratelů vybavena standardním fakturačním elektroměrem bez možnosti dálkového odečtu. To se během několika let musí změnit. Od roku 2024 mají distributoři elektřiny do sítě instalovat první chytré elektroměry. „V roce 2027 by pak v souladu se zákonem měla být všechna odběrná místa s roční spotřebou nad 6 MWh už tímto chytrým řešením vybavena. Jen v síti E.ONu by se mělo jednat o 250 tisíc elektroměrů. Výměna klasických elektroměrů za smart metery se bude týkat podnikatelů i domácností s vyšším odběrem. Instalace smart meterů se také týká zákazníků, kteří mají doma fotovoltaiku nebo elektromobil,“ vysvětluje Tomáš Samuel, projektový manažer E.ON Distribuce. Smart metery se objeví i ve výrobnách a odběrných místech s výrobnou na hladině nízkého napětí.

Společnost E.ON Distribuce se na tuto situaci připravuje už teď. Na podzim začala s instalací první tisícovky chytrých elektroměrů do své sítě na Písecku. Do konce roku plánuje přidat dalších šest tisíc a v prosinci 2021 by mělo být v její síti nainstalováno 27 tisíc smart meterů. „V rámci tohoto pilotního projektu budeme nasazovat chytré elektroměry plošně v několika lokalitách, které jsme vytipovali. Chceme být v předstihu připraveni na změny, které nastanou. Lidé za výměnu elektroměrů nic platit nebudou,“ přibližuje Tomáš Samuel.

Jako lokalitu pro pilotní projekt vybrala společnost část Písku a obec Čížovou, která leží severně od okresního města. Postupně se pak budou chytré elektroměry rozšiřovat na oblasti kolem Mirovic, Pacova a nakonec na Brno - Nový Lískovec. Některé lokality byly vybrány kvůli technickým důvodům, jelikož by společnost musela investovat do výstavby vysílačů HDO, a tak situaci vyřešila nasazením nové technologie.

E.ON Česká republika, s.r.o.
logo E.ON Česká republika, s.r.o.

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

 
 
Reklama