Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

MH SR podnikom s energeticky náročnou výrobou prerozdelí 40 miliónov eur

Ministerstvo hospodárstva SR energeticky náročným podnikom rozdelí 40 miliónov eur. Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky v tomto roku získa 97 spoločností.

MH SR podnikom s energeticky náročnou výrobou rovnako ako vlani prerozdelí 40 miliónov eur, pričom výška kompenzácie pre jednotlivé podniky bude závisieť od reálnej spotreby elektrickej energie.

„Uvedomujeme si, že ceny elektriny pre podnikateľov sú v porovnaní so zahraničím vyššie, čo znižuje ich konkurencieschopnosť. Rezort hospodárstva v súčasnosti hľadá riešenie, ktoré by prinieslo zníženie koncovej ceny elektriny, resp. jej regulovanej časti. To by znamenalo zníženie ceny natrvalo a pre všetkých,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík.

Podpora sa týka vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví prílohy č. 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov. Podniky teda neurčovalo a nenavrhovalo ministerstvo, ale financie si prerozdelia tie, ktoré o to požiadali a splnili podmienky.

 
 
Reklama