Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Objem zobchodované elektřiny na vnitrodenním trhu s elektřinou rekordně narůstá

Dne 30. 3. 2020 bylo překročeno zobchodovaného množství za celý rok 2019 (1 111 GWh).

Vývoj obchodování v prvním čtvrtletí 2020 potvrzoval předpoklady OTE, které vyplývaly z rekordních výsledků obchodování na vnitrodenním trhu v posledních měsících roku 20191. Již za období 1. 1. – 9. 2. 2020 bylo na VDT zobchodováno množství elektřiny převyšující průměr ročních hodnot z let 2015 – 2018, tj. 545 GWh.

Růst na vnitrodenním trhu OTE pokračoval i nadále, kdy za první čtvrtletí roku 2020 bylo zobchodováno 1 130 GWh elektřiny s váženým průměrem cen ve výši 33,30 EUR/MWh.

Z rekordních objemů zobchodované elektřiny vyplývá, že se naplňují vytčené cíle OTE v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce a propojení vnitrodenních trhů napříč Evropou v rámci evropského propojení vnitrodenních trhů s elektřinou (SIDC). Integrace denního trhu s elektřinou a vnitrodenního trhu s elektřinou přispívá k rozvoji obchodních příležitostí, které tak poskytují větší možnosti obchodníkům na trhu s elektřinou, stabilitě dodávek a energetické bezpečnosti v ČR.


Operátor trhu dále organizuje denní a blokový trh s elektřinou a vnitrodenní trh s plynem. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 117 účastníků a krátkodobý trh s plynem 96 účastníků.