Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ERÚ vydal cenová rozhodnutí pro rok 2020

Domácnosti zaplatí v průměru o 1,3 % více za dodávku elektřiny a o 0,53% za plyn.


Průměrné nárůsty regulovaných složek cen energií pro rok 2020 se pohybují pod úrovní inflace u elektřiny i u plynu. Především u elektřiny by tak regulovaná složka ceny měla zmírnit dopady očekávaného růstu neregulované složky, kterou stanovují dodavatelé prostřednictvím svých ceníků. V případě domácností regulovaná složka ceny mírně přesahuje 53 % z výsledné ceny, do ceny plynu se promítá přibližně 27 %.

Mezi hlavní faktory, které ovlivňují regulovanou složku ceny u elektřiny, patří nárůst ceny zajišťování přenosu a distribuce způsobený především investicemi do přenosové soustavy a distribučních soustav. Významnou roli hrají také rostoucí ceny silové elektřiny, které se odrážejí zejména v nákladech na krytí ztrát. Opačným směrem působí mírný pokles složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie.

„Ačkoliv regulovaná složka ceny elektřiny meziročně vzroste, průměrné tempo růstu bude výrazně pomalejší, než jakým rostou ceny v celé ekonomice. Oproti loňskému cenovému rozhodnutí se například průměrný nárůst regulované složky pro domácnosti podařilo snížit téměř o jeden procentní bod," popisuje změny Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

V oblasti plynárenství roste průměrná regulovaná složka o 0,53 % pro maloodběratele a domácnosti, resp. o 0,43 % pro střední a velkoodběratele. Nárůsty se pod hodnotou inflace drží na všech distribučních územích s výjimkou Prahy (Pražská plynárenská Distribuce, a.s.), která však i po změně bude v průměrných hodnotách u domácností nejlevnějším distribučním územím.

„Kromě cenového rozhodnutí pro plynárenství, které stanoví regulovanou složku ceny, úřad na konci listopadu zveřejňuje také indikativní ceny plynu pro nadcházející čtvrtletí. Indikativní ceny plynu přitom zachycují očekávaný pokles neregulované, tržní složky konečné ceny, jejíž snížení by mělo již tak minimální nárůst regulované složky převážit a celkové ceny by mohly mírně klesnout," upřesňuje Stanislav Trávníček a dodává: „Záležet však bude na tom, jak pokles cen na burzách zohlední dodavatelé plynu v cenách pro své zákazníky."

Podrobnosti k Cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, k Cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny a k Cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, naleznete na webu Energetického regulačního úřadu www.eru.cz.

Zájemci o srovnání plateb pro letošní a pro příští rok mohou využít Kalkulátor cen energií TZB -info , ve kterém si mohou nově zadat výpočet nákladů na dodávku energie s regulovanými cenami roku 2020.
 
 
Reklama