Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GasNet před zimou kontroluje těsnost plynovodů

Největší distributor zemního plynu v České republice společnost GasNet zvýší v období od 18. listopadu do 22. listopadu 2019 na celém území své působnosti intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu.

Nárazová odorizace se provádí pravidelně před zahájením hlavní topné sezóny, kdy je odběr plynu nejvyšší a v letošním roce probíhá ve stejném termínu na celém území Čech i Moravy. Výrazně intenzivnější zápach zemního plynu prověří kvalitu plynových rozvodů a umožní zjistit i nepatrné netěsnosti v domovních

rozvodech nebo u plynových spotřebičů.

„Pravidelná podzimní odorizace plynu je jedním ze základních preventivních opatření pro bezpečnou distribuci zemního plynu. Silnější zápach během nárazové odorizace prověří těsnost plynových rozvodů a může nás upozornit i na nepatrné úniky,“ říká Pavel Káčer, Chief Operational Officer plynárenské distribuční společnosti.

Podezření na únik plynu se hlásí na nonstop pohotovostní lince 1239

Pokud lidé plyn v uvedeném období ucítí, měli by okamžitě volat nepřetržitou pohotovostní službu na čísle 1239. Dispečerovi se hlásí jméno, adresa a orientační body, podle kterých se pracovníci pohotovostní služby dostanou co nejrychleji na místo možného úniku. Celá akce má preventivní charakter. Nedochází při ní k přerušení ani omezení dodávky zemního plynu pro zákazníky.

Domovní plynové rozvody a spotřebiče je třeba pravidelně kontrolovat

Plynárenská zařízení, která jsou ve správě společností GasNet, jsou z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti pravidelně kontrolována. Tato plynárenská zařízení končí plynovodní přípojkou před hlavním uzávěrem plynu.

„Rozvody počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně plynových spotřebičů je třeba také pravidelně kontrolovat. Za jejich provozuschopnost a bezpečnost však plně odpovídají jejich vlastníci a i zde doporučujeme z preventivních důvodů nechat tato zařízení zkontrolovat alespoň jednou ročně,“ upozorňuje Pavel Káčer.

 
 
Reklama