Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zprostředkovatelské smlouvy o dodávkách energií stále v hledáčku ČOI

Ve 3. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila Česká obchodní inspekce 7 kontrol a porušení zákona zjistila u všech 7 kontrolovaných, tedy ve 100% kontrol.

Česká obchodní inspekce nadále kontroluje nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Ve 3. čtvrtletí tohoto roku uskutečnila Česká obchodní inspekce 7 kontrol a porušení zákona zjistila u všech 7 kontrolovaných, tedy ve 100% kontrol.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019 pokračovala v kontrolní akci zaměřené na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Celkem provedla 7 kontrol a porušení obecně závazných právních předpisů v kontrolní pravomoci ČOI zjistila ve všech  7 případech, což je rovných 100 %.

V rámci jedné kontroly bývají v mnoha případech posuzovány i desítky spotřebitelských smluv, které v rámci podání obdržela Česká obchodní inspekce k využití při kontrolní činnosti.

Zjištěné nedostatky

V 6 případech bylo Českou obchodní inspekcí zjištěno porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (zákon 634/1992 Sb.).
  • obchodníci ve 3 případech porušili zákaz užívání nekalých obchodních praktik tím, že se dopustili klamavého konání (§ 4 v návaznosti na ust. § 5),
  • ve 2 případech se jednalo o klamavé opomenutí (§ 4 ve vazbě na ust. § 5a),
  • v 1 případě řádně neinformovali spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (§14 odst. 1)
  • ve 4 případech kontrolovaná osoba porušila tím zákon, že nevytvořila podmínky pro výkon kontroly (ustanovení § 10 odst. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), za což hrozí ze zákona sankce až do výše 500 000 Kč.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce pravomocně uložila v tomto období celkem 4 pokuty ve výši 1 690 000 Kč. Vzhledem k tomu, že u všech kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů, budou kontroly v oblasti nabídky a poskytování služeb souvisejících se zprostředkováním a s uzavíráním smluv o dodávkách energií prováděny i v následujícím čtvrtletí.

Oddělení poradensko-informačních služeb České obchodní inspekce připravilo pro spotřebitele speciální záložku na stránkách ČOI k tématu „aukce energií“, viz: www.coi.cz/aukce

 
 
Reklama