Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

MPO: Návrh opatření proti nekalým obchodním praktikám

Datum: 11.4.2019 20:51  |  Autor: Ing. Jan Schindler, redakce podle tiskové zprávy MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo řadu legislativních opatření, která mají změnit současnou situaci na trhu.

„Takzvané šmejdy v energetice je třeba zastavit. Vymezujeme se například vůči podomním aukcím energií od přeprodejců, trikům s dárky, to jsou ty známé žárovky ‚zdarma‘, či vůči nepřiměřeným sankcím při odstoupení od smlouvy. Neakceptovatelné je pro nás vyvíjení agresivního nátlaku prodávajícím a veškeré jiné manipulativní a klamavé praktiky,,“ uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.

O tom, že jde o skutečný problém, svědčí podle ministryně Novákové statistiky Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České obchodní inspekce (ČOI), která v loňském roce spustila kontroly zaměřené na nabídku a poskytování služeb spojených s uzavíráním smluv o dodávkách energií. Získala 147 podnětů od občanů, ze kterých bylo 110 oprávněných. Z 39 ukončených kontrol bylo zjištěno porušení zákona u 34. Vedle toho ČOI v dané oblasti současně řešila dalších 248 mimosoudních sporů.

Energetický regulační úřad pak již neřeší stovky, ale tisíce pochybení. V jediném správním řízení s rekordní pokutou čtyř milionů korun prokázal jen jedné společnosti přes tisíc přestupků. V roce 2017 se zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám a obdržel 146 návrhů na zahájení správního řízení. Statistiky za loňský rok budou podobné. To je skandální, zvlášť když si uvědomíte, že oklamanými bývají zejména senioři, kteří jsou méně odolní a snadněji podléhají léčkám a účelovým slibům. Tento stav jsem se rozhodla co nejrychleji změnit, proto příští týden předložím vládě komplexní návrh legislativních úprav,“ upozornila ministryně Nováková.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se zapojením Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu připravilo návrhy tří nových paragrafů, které zařadilo do připravované novely zákona o ochraně spotřebitele. Cílem těchto legislativních změn je posílit práva zákazníků, zamezit nekalým obchodním praktikám a zajistit korektní fungování podnikatelů na trhu s elektřinou a zemním plynem.

Nově bude například omezena maximální délka trvání smlouvy na dobu určitou mezi obchodníkem a spotřebitelem na 36 měsíců. Po uplynutí této doby bude automaticky považována za smlouvu na dobu neurčitou. Zákazník dále dostane možnost vypovědět smlouvu na dobu určitou s automatickým prodloužením závazku kdykoli do 15. dne před uplynutím sjednané doby.

Tento paragraf podle náměstka ministryně Reného Neděly reaguje na praktiky, kdy dodavatelé záměrně nastavovali příliš krátké časové období, ve kterém mohli spotřebitelé projevit svou vůli neprodloužit smlouvu. Zákazník navíc bude mít právo bezplatně a bez sankce vypovědět smlouvu, pokud prokáže, že přestal odběrné místo užívat nebo tento nárok vznikl jiné fyzické či právnické osobě.

Další novinkou je zákaz sankcí plynoucích z automatického ukončení smluv. To míří na praxi, kdy prodejci zákazníkům vnucovali například LED žárovky a v případě vypovězení smlouvy o dodávkách energie požadovali za tyto takzvané dárky zdarma uhrazení sankcí.

Novela rovněž zavádí právo zákazníka na bezodkladné písemné vyhotovení smlouvy a na poskytnutí kopie smlouvy či souhrnu podstatných náležitostí smlouvy. Pokud je smlouva uzavřena v zastoupení zákazníka, je na ní pohlíženo jako na smlouvu uzavřenou distančním způsobem. Platnost plných mocí pak bude omezena pouze na šest měsíců. Zprostředkování nebo jiné jednání vedoucí k uzavření smlouvy pak lze provést pouze jako jednorázové právní jednání.

Nová pravidla však nejen posilují práva spotřebitelů, ale jejich cílem je také vymýtit energetické šmejdy jako takové. Osoba, která vykonává zprostředkovatelskou činnost, bude muset být zapsána v registru u Energetického regulačního úřadu a bude tak dohledatelná. Platí přitom u ní obdobná práva a povinnosti jako u držitelů licencí na obchod s elektřinou nebo plynem.

„Osoby vykonávající zprostředkovatelskou činnost se budou muset zapsat do registru vedeného ERÚ do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Bez tohoto zápisu nebudou moci vykonávat zprostředkovatelskou činnost,“ zdůraznil René Neděla, náměstek pro energetiku.

ERÚ přitom bude oprávněn v případě opakovaného, zvlášť závažného porušení právních předpisů souvisejících s činností zprostředkovatele provést výmaz osoby z registru. Opětovný zápis do registru přitom bude možný nejdříve po uplynutí stanovení karenční lhůty ode dne výmazu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc plánuje v době, než dojde ke schválení nové legislativy, řadu nových kontrolních, osvětových a vzdělávacích aktivit. Na nich přitom hodlá úzce spolupracovat s Českou obchodní inspekcí, Energetickým regulačním úřadem a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. „Chceme, aby lidé lépe znali svoje práva a možnosti ochrany před nekalým obchodním jednáním a očekávám, že nás v této oblasti také podpoří ty slušné společnosti, jejichž podnikání energetičtí šmejdi poškozují,“ uzavřela ministryně Nováková.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

ZPRÁVY BURZOVNÍHO TRHU: 16. TÝDEN 2019

20.4. 19:50   Na Českomoravské komoditní burze Kladno bylo v 16. týdnu uzavřeno 117 kontraktů na dodávku 807,6 tisíce MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 823,9 milionu korun. více >>>
Zdražování proudu pokračovat, energetický trh v roce 2019, Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info

Zdražování elektřiny bude pokračovat, situace na energetickém trhu v roce 2019

20.4.2019 | redakce
Cena silové elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno vzrostla meziročně o více než 40 %, plyn zdražil téměř o 30 %. Roční kontrakty elektřiny v NN vzrostly meziročně o 43 %, zemního plynu o 27,3 %. Prostor pro otázky k energetickému trhu v roce 2019.

Ceny klesly, objemy obchodů na energetické burze ČMKB byly v 1. čtvrtletí rekordní

16.4. 21:00   Letošní první čtvrtletí bylo na energetickém trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB) zatím nejúspěšnějším začátkem roku od otevření trhu s energiemi. více >>>

2018: Nejvíce podání spotřebitelů v historii

16.4. 20:38   13 489 spotřebitelů se loni se svým podáním obrátilo na Energetický regulační úřad. Meziročně se jejich počet zvýšil o 14,4 %. Rok od roku přitom roste i složitost řešení. více >>>

Skauti jsou úspěšní, překročili hranici 15 tisíc odběrných míst

13.4.2019 | Ing. Jan Schindler, redakce
Skauti mají se svou sítí odběratelů elektřiny a plynu úspěch, na jaře překročili hranici 15 tisíc odběrných míst. Měsíčně až 500 nových uživatelů a dohromady již 15 000 odběrných míst má Skautská energie, společný systém pro odběr elektřiny a plynu, do kterého se mohou přihlásit skauti a skautky, jejich rodiny i známí.

Témata 2019

Vývoj ceny Plynu z první ruky

Tabulky a výpočty