Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2003 (listopad 2003)
Datum: 12.11.2003
obrázek titulky
VĚTRÁNÍ

Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Větrání podzemních garáží
Příspěvek upozorňuje na problematiku větrání hromadných podzemních garáží, kdy údaje pro dimenzování větrání v ČSN 73 6058 neodpovídají současnému technickému stavu vozidel. Rovněž metodika výpočtu větrání v citované ČSN je značně zjednodušená a její uplatnění vede k nehospodárnému předimenzování větrání. V příspěvku je poukázáno na možnost zpřesněného výpočtu průtoku vzduchu pro větrání garáže a je uveden obecný výpočetní postup.
Klíčová slova: podzemní garáže, větrání, výpočet průtoku vzduchu, emise oxidu uhelnatého vozidel

ČERMÁK, MELIKOV
Osobní větrání
Osobní větrání přivádí čistý vzduch na každé pracoviště. Jeho hlavním cílem je výrazně zlepšit kvalitu nadechovaného vzduchu a zároveň zajistit tepelnou pohodu každé osobě. Každý pracovník má možnost aktivně vytvářet a měnit mikroklima ve svém okolí podle svého přání. Tento příspěvek shrnuje a diskutuje použité principy a nejnovější poznatky o chování osobního větrání.
Klíčová slova: větrání, kvalita vzduchu, tepelná pohoda, individuální řízení, zdraví


VYTÁPĚNÍ

Ing. Karel KABELE, CSc.
Vytápění nízkoenergetických domů
Článek poskytuje základní přehled zdrojů tepla pro nízkoenergetické domy a naznačuje další cestu vývoje jejich zásobování tepelnou energií.
Klíčová slova: vytápění, nízkoenergetický dům


CHLAZENÍ

Ing. Miloš LAIN
Nízkoenergetické chlazení budov
Ovlivňování klimatu nepřímým adiabatickým chlazením.


INFORMACE

Ing. Jiří FRÝBA
Co přinese 16. konference Klimatizace a větrání


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


TEPELNÁ ČERPADLA

prof. Ing. Jiří PETRÁK
Tepelná čerpadla v České republice


PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Extrémní teploty venkovního vzduchu v Praze a dalších vybraných městech ČR
Ve dvou tabulkách jsou uvedeny extrémní teplotní charakteristiky venkovního vzduchu v jednotlivých letech 1990 až 2002 v Praze. Další tři tabulky věnují pozornost i jiným městům v ČR a přinášejí dlouhodobé průměry extrémních teplotních parametrů za období 1961 - 1990. Průvodní text, předcházející tabulkám, vysvětluje používanou terminologii.
Klíčová slova: venkovní vzduch, teplota, extrémní teplota, extrémní teploměr

Ing. Jiří BAŠTA, Ph.D., BEČVÁŘ
Koupelnová otopná tělesa a změna výkonu
Článek pojednává o vlivu zakrytí trubkových koupelnových těles suchou a vlhkou textilií na jejich tepelný výkon. Předkládá experimentálně zjištěné hodnoty změn tepelného výkonu a poskytuje tak projektantům vodítko při návrhu těchto otopných ploch.
Klíčová slova: vytápění, koupelnové otopné těleso, zákryt

Ing. Stanislav TOMAN
Protipožární ochrana potrubních prostupů
Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance. Při nedodržení ustanovení požárních norem a předpisů hrozí nebezpečí, že investor dokončenou stavbu nepřevezme, a to se všemi, hlavně finančními postihy dodavatelů.
Klíčová slova: požární ochrana staveb, potrubní rozvody, požární průchodky


HYGIENA

KUŽEL, Ing. Zuzana MATHAUSEROVÁ
Čisté prostory ve zdravotnictví
Autoři shrnuli požadavky na čisté prostory ve zdravotnictví. Podali informaci o platné legislativě, o ověřování požadovaných mikroklimatických parametrů v praxi a zmínili nejčastější nedostatky, se kterými se setkávají při měření.
Klíčová slova: čisté prostory, zdravotnictví, legislativa


TEORIE

HVĚZDA
Využití adsorpční dvojice zeolit - voda k akumulaci tepelné energie
V článku jsou diskutovány možnosti využití vratné termochemické reakce pro akumulaci tepelné energie. Adsorpční procesy se ukázaly principielně velmi vhodné pro akumulaci tepla. Vlastnosti některých adsorpčních materiálů umožňují akumulaci s vysokou hustotou a současně uchování tepelné energie po dlouhou dobu bez výraznějších tepelných ztrát. Je popsán princip základních adsorpčních pochodů, vlastnosti užívaných sorpčních materiálů spolu s jejich základními charakteristikami. Cílem experimentu je ukázat možnosti regulace zařízení, která je těsně spojena s otázkami dynamiky sorpčních procesů a vedle toho zjistit poměr mezi teplem uvolněným při zpětné reakci a teplem nutným k regeneraci náplně a následně tak kvantifikovat jak energetické, tak ekonomické požadavky systému.
Klíčová slova: adsorpce, akumulace tepla, zeolit


PROVOZ

Doc. Ing. Josef CHYBÍK, CSc.
Průsvitná tepelná izolace na vodárenském objektu


FIREMNÍ INFORMACE

Belimo: Tlakově nezávislý regulační kulový kohout

Flow Clima: Kondenzační centrála CGS WOLF

Ventilátor "SPACE" - nové řešení v jednotkách VTS CLIMA

Flair: Novinky v sortimentu zvlhčovačů Condair a Defensor

Janka Radotín: Větrání multifunkční arény "Hala SAZKA"

Siemens: SyncoTM 700: První generace regulátorů založená na otevřené komunikaci Konnex


ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 5

 
 
Reklama