Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 5/2000 (listopad 2000)
Datum: 15.11.2000
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

Prof. Dr.-Ing. Peter SCHMIDT
K přímému vytápění velkých hal
Článek pojednává o různých způsobech vytápění hal a posuzuje je z energetického hlediska. Autor navazuje na své již dříve uveřejněné publikace, z kterých ta nejpodstatnější byla ve VVI již uveřejněna.
Klíčová slova: vytápění hal, zářiče, teplovzdušné soupravy


PROJEKTOVÁNÍ

Mjr. Ing. Zdeněk HOŠEK
K nově přijaté právní úpravě na úseku požární ochrany staveb a technologií
Nová právní norma v oblasti požární ochrany staveb a technologií. Vyhláška, která komplexně řeší technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří způsobem, který dosud nebyl v České republice zaveden. Nová vyhláška má bezprostřední vazbu na stavební zákon a na výkon státního požárního dozoru zejména při posuzování dokumentace staveb, stavebním řízení a kontrolní činnosti.
Klíčová slova: požární dveře, kouřotěsné dveře, kouřotěsné požární dveře


VĚTRÁNÍ

Ing. Václav ŠIMÁNEK
Bytové větrání - postřehy z cesty po Švédsku
V příspěvku jsou uvedeny poznatky o řešení větrání bytů ve Švédsku. Požadavky švédských norem na intenzitu větrání mohou být inspirací pro aplikaci v České republice. Autor uvádí příklady detailů realizovaných zařízení, s nimiž se seznámil. Příspěvek přináší podněty pro projektanty a investory bytových objektů.
Klíčová slova: větrání, bytové větrání, větrací dávky, normy, Švédsko


PROVOZ - MONTÁŽ - INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
Přivzdušňovací ventil ve vnitřní kanalizaci
Článek má přispět k objasnění názorů na použití přivzdušňovacího ventilu ve vnitřní kanalizaci. Je osazován na připojovací a odpadní potrubí, často bez podrobnějších znalostí podmínek k jeho použití. To někdy vede k poruchám zápachových uzávěrek zařizovacích předmětů a k pronikání stokových plynů do interiéru budovy.
Klíčová slova: vnitřní kanalizace, přivzdušňovací ventil


HYGIENA

Ing. Lada CENTNEROVÁ
Tepelná pohoda a nepohoda
Popsány jsou fyziologické reakce člověka na tepelné podmínky prostředí, uvedena rovnice tepelné bilance lidského těla a vysvětleny podmínky tepelné neutrality, tepelné pohody a tepelné nepohody.
Klíčová slova: tepelná pohoda, tepelná nepohoda, tepelná rovnováha, reakce člověka

RNDr. Jaroslav ŠAŠEK
Možnosti odstranění legionel z distribuční sítě pitné vody
Souhrn dosud známých poznatků o legionelách v rozvodech pitné vody. Jejich zdravotní závažnost a metody eliminace.
Klíčová slova: Legionely, eliminace legionel, rozvod vody, pitná voda


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy

Ing. Vladimír JIROUT, Ing. Bohuslav KUBÍN
Problémy s neúčinnou výškou komína u kotlů spalujících biomasu


TEORIE

J. K. M. HENSEN, J. A. CLARKE
Simulace budov - stav techniky a úloha IBPSA
Příspěvek ukazuje v hlavních rysech současný stav techniky v oblasti integrované simulace budov a zařízení techniky prostředí. Na příkladu simulačního prostředí ESP-r je objasněn současný stav a budoucí směry vývoje. Je pojednáno o důležitosti vzájemné součinnosti v oblasti proudění vzduchu, vícerozměrného vedení tepla, osvětlení, CFD (počítačové mechaniky tekutin) a modelování toků energie. Jsou uvedeny argumenty dokládající, že má-li simulační technika proniknout do praxe v blízké budoucnosti, je třeba rozvinout aktivní činnost v oblasti vzdělávání a kvalifikovaného přenosu technologií.
Klíčová slova: počítačové modelování, simulace, budovy, stavební fyzika, zařízení techniky prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, osvětlení


LEGISLATIVA

Ing. Zdeněk TŮMA
Vyšla vyhláška MPO o měřicích jednotkách


FIREMNÍ INFORMACE

Kulové kohouty Belimo se servopohony řady LF... s havarijní funkcí

Ing. Petr POLÁCH, Ing. Vladimír VENHODA
Prostory s vysokými nároky na přesnost řízené vlhkosti


TEPELNÁ ČERPADLA

Dipl. Ing. Pavel BLAŽEK
Tepelná čerpadla v komunální sféře
Uvedeny jsou dva příklady zdroje dálkově rozváděného tepla a chladu s tepelnými čerpadly. Teplo se získává v jednom případě z kanalizace města Oslo, ve druhém případě z mořské vody, která je rovněž zdrojem chladu.
Klíčová slova: tepelná čerpadla, vytápění dálkové, chlazení dálkové


PŘÍLOHA

Prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, CSc.
Názvoslovný výkladový slovník z oboru chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Č - N - A

 
 
Reklama