Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 4/2000 (září 2000)
Datum: 19.9.2000
obrázek titulky
PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Stanislav TOMAN
Projektová dokumentace vzduchotechniky
Autor hodnotí současný stav pracovních předpisů v oblasti projektování vzduchotechniky a zároveň odvozuje nutný rozsah a náplň projektové dokumentace. V příloze jsou uvedena doporučení obsahu projektové dokumentace pro stavební řízení a stavbu.
Klíčová slova: projektová dokumentace, stavební zákon, právní předpisy, vzduchotechnika

Ing. Daniela PTÁKOVÁ
Návrhové klimatické podmínky pro Českou republiku dle ASHRAE
Článek informuje o jednom z produktů posledního výzkumného projektu ASHRAE 1997, uvádí výběr z tabulek návrhových klimatických hodnot z Příručky ASHRAE 1997 - Fundamentals pro Českou republiku, charakterizuje jednotlivé údaje a jejich použitelnost. Údaje o intenzitách sluneční radiace nejsou uvedeny.
Klíčová slova: teplota vzduchu, teplota vlhkého teploměru, rosný bod, měrná vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru, pravděpodobnost četnosti výskytu, ASHRAE

Ing. Eva JINDŘICHOVÁ
Hodnocení stavebně technického stavu panelových obytných domů z hlediska požární bezpečnosti
Mezi jednotlivými konstrukčními systémy obytných panelových domů nejsou z hlediska požární bezpečnosti zásadní rozdíly. Problém požární bezpečnosti panelových domů a kvalita jejich protipožárního zabezpečení není problém špatného či dobrého konstrukčního typu, ale doby, kdy byl řešen a zda byl řešen v souladu s požárními předpisy respektive normami platnými v době jejich výstavby.
Klíčová slova: panelový dům, požární bezpečnost, statistika požárovosti


VYTÁPĚNÍ

Ing. Karel SCHWARZ
Problematika vytápění objektů s pronajímatelnými plochami
Článek se zabývá problematikou nových administrativních budov z hlediska tepelné bilance a nároků na chladicí zařízení. Na příkladu autor uvádí výsledky tepelné bilance konkrétního objektu, které je možno aplikovat obecně na obdobné druhy budov. Jsou doplněny i ekonomické výpočty variant různých způsobů zásobování teplem.
Klíčová slova: administrativní budovy, vytápění


VĚTRÁNÍ

Prof.Ing. František MRLÍK, DrSc.
Problematika průvzdušnosti a vzduchotěsnosti oken
Tepelné ztráty, spojené s přirozeným větráním budov, jsou u novodobých oken a dveří snižovány zdokonalováním těsnosti spár. Větrání infiltrací je potlačeno pod mez hygienicky potřebnou k odvodu vodní páry, formaldehydu, radonu a jiných škodlivin. V příspěvku jsou uvedeny hodnoty součinitelů spárové průvzdušnosti a prostupu tepla soudobých oken a dveří, zjištěných v laboratoři i na stavbách. Příkladu výpočtu potřebné průvzdušnosti oken k zajištění hygienické nezávadnosti pro obyvatele.
Klíčová slova: okna, infiltrace, tepelné ztráty, intenzita větrání


CHLADIVA

Prof.Ing. Jiří PETRÁK, CSc., Ing. Miroslav PETRÁK
Chladiva pro klimatizaci
Článek pojednává o současných chladivech vhodných pro chladicí zařízení určené pro klimatizaci. Chladivo posuzuje nejen jako samostatnou pracovní látku, ale v kontextu s chladicím oběhem. Upozorňuje čtenáře na nutnost využívat ve větší míře odpadní teplo a této skutečnosti podřídit i volbu chladiva a oběhu. Na závěr je uveden stav prací na novém zákonu o ochraně ozónové vrstvy Země v ČR.
Klíčová slova: chladivo, tepelný oběh, klimatizace, ekologie, ekonomika


HYGIENA

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Pitný režim jako základ zdraví
Informace o pitném režimu, který je nutným předpokladem zdravého života. Upozornění na zdravotní potíže, vznikající při nadměrných ztrátách tekutin pocením. Pitný režim je zvláště významný při práci v horkém prostředí. Jsou doporučeny vhodné nápoje.
Klíčová slova: pitný režim, ztráta tekutin, nápoje


NORMY

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy

Odvětvová norma vodního hospodářství TNV 75 0211


PROVOZ

Ing. Ivana KARLOVSKÁ
Požární bezpečnost při rekonstrukci panelových bytových domů
Základní informace o požadavcích na požární bezpečnost rekonstruovaných panelových bytových domů v souladu s rozsáhle revidovanou a výrazně pozměněnou ČSN 73 0834.
Klíčová slova: rekonstrukce, typizované bytové domy, požární bezpečnost stavby, změna stavby, požární úsek, úniková cesta


INSTALACE - MONTÁŽ - PROVOZ

Ing. Jan TÄUBEL
Současnost a budoucnost páry jako teplonosné látky - 4. část. Zásady projektování parních a kondenzátních soustav
Článek pojednává o základních zásadách správného projektování paro-kondenzátních soustav. V článku jsou též uvedeny časté chyby, které se v praxi běžně vyskytují. Výsledkem jsou značné provozním problémy, které vedou až k havarijním stavům. Důraz je kladen na nezastupitelnou roli projektanta v celém procesu od zahájení projektových prací až po předání vyprojektovaného zařízení uživateli včetně vyškolení obsluhy zařízení.
Klíčová slova: pára, kondenzát, odvaděče kondenzátu, parní spotřebiče


TEORIE

Ing. Miloš KALOUSEK
Letní tepelný komfort v místnosti při použití obkladových sádrokartonových desek obsahujících materiál s fázovou změnou
V létě dosahují vnitřní teploty vyšších hodnot a narušují komfort pro danou aktivitu osob. Tepelná zátěž od elektrických zařízení může situaci ještě zhoršovat a problém se obvykle řeší chladicím zařízením. Problém však mohou vyřešit speciálně upravené stěnové desky, které mohou akumulovat desetkrát více tepla než konvenční stěny. Chladicí zařízení může mít menší výkon a uspořit třetinu elektrické energie. Příspěvek obsahuje výsledky simulace letních klimatických podmínek počítačovým programem Ansys v místnosti s běžnými a upravenými stěnami.
Klíčová slova: simulace, tepelný komfort, akumulace tepla stěnami


FIREMNÍ INFORMACE

INKOTECH, spol. s r.o.
Komponenty pro průmysl a techniku prostředí

Zbyněk DUCHOŇ
Dálkové odečty kalorimetrických měřidel

LANDIS & STAEFA
Novinky ve vzduchotechnice a v klimatizaci


INFORMACE

Oznámení GAS s.r.o. a Českého sdružení pro technická zařízení

Doc. Ing. Ladislav BÖSZÖRMÉNYI, CSc.
Integrovanie hydrogeotermálneho potenciálu do sústavy CZT mesta Košice

Mgr. Zdeněk JIROUŠEK
Vzduchotechnická zařízení jako možný zdroj hygienické závadnosti vnitřního prostředí


PŘÍLOHA

Ing. Jiří BAŠTA
Názvoslovný výkladový slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů N-A-Č

 
 
Reklama