Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 2/2010 (březen 2010)
Datum: 22.3.2010

KLIMATIZACE

HEMZAL
Hospodárnost cirkulace vzduchu při klimatizaci
Centrální klimatizační zařízení, která odvádějí tepelné zisky jen vzduchem, se často navrhují s částečnou cirkulací zpětného vzduchu. Příspěvek vyvrací představu, že se tím dosahuje zpětného získávání tepla a na příkladu dokládá, že cirkulace je energeticky náročnější než úprava jen větracího vzduchu. Připomíná, že o velikosti cirkulace za letního extrému rozhoduje maximálně přípustné podchlazení distribuovaného vzduchu, limitované dimenzováním vyústek. V druhé části příspěvku jsou porovnány účinnosti způsobů zavedení zpětného vzduchu u rotačních regeneračních výměníků před a za výměník.

PETRÁK
Modelování klimatických dat
V řadě případů se při modelování technologických procesů nelze spokojit s průměrnými denními teplotami venkovního vzduchu, ale jsou nutné teploty hodinové. Nejsou-li k dispozici, nabízí článek dvě metody jejich odvození z publikovaných údajů.

KOVERDYNSKÝ
Protipožární izolace vzduchovodů
Článek se věnuje technickým a normativním podmínkám protipožárních izolací vzduchovodů, které jsou v praxi, bohužel, málo známé a zažité. Přehledně a srozumitelně seznamuje s principy a zásadami této problematiky a zabývá se i důležitými konstrukčními detaily. Správně jsou akcentována některá kritická místa systémů protipožárních izolací vzduchovodů a jejich montáží.

ZMRHAL
Porovnání spotřeby energie vodních klimatizačních systémů
Autor porovnává dva vodní klimatizační systémy s chladicími stropy a s ventilátorovými konvektory (fan-coil) z hlediska spotřeby energie. Na základě jednoduchého simulačního modelu byla stanovena spotřeba energie pro oba systémy. Z výsledků analýz vyplývá vhodnost použití chladicích stropů, které jsou energeticky výhodnější.


PROVOZ

POLEDNA
Technika prostředí v administrativní budově Hagibor (RFE-FL)


NORMY

LAJČÍKOVÁ
Nové technické normy

PLOS
Technické normy (ČSN EN) a jejich aplikace v právním předpisu a ve správních rozhodnutích (2. část). Požadavky na konstrukce a výrobky. Normy pro navrhování stavebních konstrukcí a objektů


HYGIENA

HYGIENA
Pasivní kouření
Pasivní kouření prokazatelně způsobuje nemoci a předčasná úmrtí. Nekuřácké veřejné prostory by proto měly být samozřejmostí. Taková legislativa je prospěšná jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro pohostinský průmysl. Prodělají na ní jen výrobci cigaret.

WALDMAN, LAJČÍKOVÁ, PEKÁREK, VRBÍK
Vyjádření Státního zdravotního ústavu Praha k zdravotním aspektům svícení úspornými zářivkami v bytech
Autoři článku na základě měření odmítají obavy z používání úsporných zářivek v bytech. Z hlediska UV záření, elektromagnetického pole i výskytu rtuti v úsporných žárovkách nejsou úsporné zářivky používané v bytech zdravotním rizikem.

LAJČÍKOVÁ
Radonový program - co to je a proč nás stále zajímá
Je podána informace o Radonovém programu, jehož třetí dekáda letošním rokem začíná. Informační kampaň si klade za cíl podnítit zájem vlastníků soukromých budov v oblastech zvýšeného rizika o ozdravná opatření.


TEORIE

KOPECKÝ
Genetické algoritmy a jejich možné použití k optimalizaci budov
Výpočtové modely jsou velmi důležité při navrhování budov. Podporují naše rozhodnutí a umožňují optimalizaci řešení. Optimalizační algoritmy na druhou stranu nejsou běžnou součástí softwarových nástrojů. Příspěvek se zabývá využitím genetických algoritmů (GA) pro optimalizaci energetického chování budov. Na třech příkladech je ukázáno využití vyvinutého GA k optimalizaci jednoduché budovy.


FIREMNÍ INFORMACE

ŠVORČÍK
Bosch Termotechnika: Co nabízí Zelená úsporám pro bytové domy

ČAPKOVÁ
Hala Rondo - rekonstrukce vzduchotechniky

KS Klima
Kombinovaná filtrace prachových částic a zápachů KS AFP - AZ DUO


ZPRÁVY

PŘÍLOHY

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 2/2010

 
 
Reklama