Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění větrání instalace

logo časopisu VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000 

Obsah čísla 2/2003 (duben 2003)
Datum: 1.4.2003
obrázek titulky
VYTÁPĚNÍ

LERL
Centrální zásobování teplem s kondenzačními kotli
Cílem příspěvku je upozornit technickou veřejnost na úskalí účelného využití předností kondenzačních kotlů použitých jako zdroj tepla v sítích centrálního zásobování teplem. Jde o ověření výpočtových postupů používaných pro získání podkladů k posouzením výhodnosti vložené investice do technicky dokonalejšího, ale investičně nákladnějšího zařízení.
Klíčová slova: kondenzace spalin, účinnost využití paliva, rosný bod


HLUK

NOVÝ
Hluk generovaný do kouřovodů
Autor uvádí nové poznatky o úrovni i kmitočtovém složení hluku, který je generován směrem do kouřovodů a komína. Ukazuje na možný výpočtový postup spektra hladiny akustického výkonu a určování základních rezonančních kmitočtů v soustavě kotel, kouřovod a komín. Upozorňuje na možnost vzniku čistých tónů v oblasti infrazvuku.
Klíčová slova: hluk spalování, rezonance, útlum


INSTALACE

Doc. Ing. Karel ONDROUŠEK, CSc.
ČSN EN 12056-5 (75 6760) - Vnitřní kanalizace - gravitační systémy - V. část


TEORIE

Doc. Ing. Jana PERÁČKOVÁ, PhD.
Nové pravidlá výpočtu šírenia tepla v technických zariadeniach budov - 2. část
Problém izolace potrubí se dostává do popředí zájmu naší odborné veřejnosti. Není to jen v souvislosti s vyhláškou 151/2001 Sb., která klade na izolace potrubí zvýšený důraz ale i v souvislosti s trvalým tlakem na hospodaření s energií. Dvoudílný článek nás seznámí s používanými metodami a způsoby výpočtu tohoto fyzikálního jevu z teoretického i praktického hlediska s ohledem na platné evropské normy.
Klíčová slova: Tepelná izolace potrubí, prostup tepla, úspory energie, evropské normy

Tomáš MATUŠKA
Aktivní solární tepelné systémy - 1. část. Teoretické vztahy
V článku se uvádějí vztahy, umožňující vytvořit matematický model solárního kapalinového kolektoru. Postup je popsán ze dvou hledisek; vnější energetická bilance absorbéru a vnitřní přenos energie tepelnou látkou.
Klíčová slova: solární kapalinový kolektor, energetická bilance, účinnost kolektoru, teplotní účinnost žebra, tepelná kapacita kolektoru, tepelný přenosový součinitel kolektoru


HYGIENA

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Vyhláška č. 6/2003 Sb.
Jak kvalita vnitřního prostředí ovlivňuje zdraví a výkonnost
Ochranná filtrace
Ricin


NORMY

Ing. Jiří Šála CSc.
Platná ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc.
Nové technické normy


ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

Doc. Ing. Karel BROŽ, CSc.
Česká vědecká stanice v Antarktidě - využití obnovitelných zdrojů energie
V článku jsou informace o stavbě české vědecké stanice v Antarktidě, o spotřebě energie a o řešení zásobování energií tohoto odlehlého objektu především z alternativních zdrojů. Stanice by měla sloužit v sezónním (letním) provozu pro pracovní pobyt až 15 vědeckých pracovníků. Měla být postavena v antarktickém létě 2003, jednoroční zpoždění výstavby je v článku zdůvodněno.
Klíčová slova: Antarktida, klimatické poměry, tepelné ztráty, alternativní zdroje energie, solární kolektor kapalinový a teplovzdušný, fotovoltaický článek, vznětový motor s generátorem


FIREMNÍ INFORMACE

Buderus je i velkoobchod

130 let Janky Radotín

Ekologické zplynovací kotle Atmos

Pragoclima: Odvlhčování bazénů rodinných domů

Flair: Dveřní clony Teddington

Kovo-Technik: Stropní teplovzdušná zařízení vytápějí velké haly

M-tech: Deskové entalpické rekuperační výměníky vzduchu


INFORMACE

Ing. Zuzana MATHAUSEROVÁ
Kulový teploměr a jeho použití


ZPRÁVY

PŘÍLOHA

Zpravodaj Společnosti pro techniku prostředí č. 2

 
 
Reklama