Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

VÝSTAVBA měst a obcí

logo časopisu Čtvrtletník pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury.

Čtvrtletník pro výstavbu, rekonstrukci a revitalizaci staveb i území včetně infrastruktury. Důležité informace pro investory, projektanty, pracovníky stavebních firem a stavební úřady měst a obcí. Pro potřeby orgánů územního plánování a územní rozvoj.

Stálé rubriky:
 • Technická infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Výstavba a rozvoj
 • Rekonstrukce
 • Alternativní (obnovitelné) zdroje energie
 • Třídění, recyklace a likvidace odpadů
 • Inteligentní budovy a komunikace
Přednosti periodika:
 • první vysoce specializované periodikum v této oblasti
 • cílená distribuce
 • prezentace periodika na veletrzích a výstavách
 • multifunkční distribuční mix časopisu - účelná provázanost mezi investorem a dodavatelem projektu
 • ideální prostor pro propagaci referenčních staveb
 • příznivé ceny prezentace investorů i dodavatelů projektů

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o.

Majitel společnosti:

PhDr. Jaroslav Petr
Příkop 6
602 00 Brno
Tel.: 545 175 844
Fax: 545 175 967, 545 175 844

Šéfredaktor: Jaroslav Petr
Vedoucí vydání: Iva Petrová
Komerční redaktorka: Mgr. Šárka Skalická, t.č. na MD

Předplatné a objednávky i do zahraničí vyřizuje:

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6, 602 00 Brno
Tel./fax: 545 175 844, 545 175 967

Inzerce:

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6, 602 00 Brno
Tel./fax: 545 175 844, 545 175 967
e-mail: info@mrs.cz
www.mrs.cz

Ediční plán 2015

Číslo vydání Datum uzávěrky Termín vydání
1/15 20. 02. 2015 březen 2015
2/15 20. 05. 2015 červen 2015
3/15 20. 08. 2015 září 2015
4/15 20. 10. 2015 listopad 2015

Rok 2015

LEDEN
 • Infotherma Ostrava
 • Střechy Praha Praha
 • Solar Praha
 • Řemeslo Praha
 • For Pasiv Praha
 • Windoor Expo Praha
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis lomouc)
ÚNOR
 • Dřevěná okna, dveře Hranice
 • Aquatherm Nitra - SK
 • Moderní bydlení a zahrada Pardubice
 • Střechy, stavba a výtahy Ostrava
 • Windoor Expo, Dřevostavby, Moderní fasády, Moderní vytápění Praha
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
BŘEZEN
 • Amper Brno
 • ČKLOP Praha
 • For Habitat Praha
 • For Garden Praha
 • For Furniture Praha
 • For Office Praha
 • Coneco Bratislava - SK
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
DUBEN
 • IBF Brno
 • DSB - Dřevo a stavby Brno
 • Mobitex Brno
 • Urbis Technologie Brno
 • EnviBrno Brno
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
KVĚTEN
 • Hobby České Budějovice
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN
 • Země Živitelka České Budějovice
 • Ekostyl České Budějovice
 • Mezinárodní výstavba stavebnictví České Budějovice
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
ZÁŘÍ
 • For Arch Praha
 • For Waste & Water Praha
 • Bazény, sauny & spa Praha
 • For Wood Praha
 • For Therm Praha
 • For Interior Praha
 • MSV Brno
 • Wood Tec Brno
 • Eurotrans Brno
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
 • Teplo domova Ostrava
 • Otvorové výplně stavebních konstrukcí Hradec Králové
 • Hobby Podzim České Budějovice
 • Regenerace bytového fondu Hradec Králové
 • regionální výstavy (pořadatel: Omnis Olomouc)


Rozdíly v kvalitě a kvantitě odpadních vod podle způsobu odkanalizování a vliv těchto vod na ČOV

30.1.2012 | doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Ing. Radim Mifek
Článek shrnuje poznatky o kvalitě a kvantitě odpadních vod na výstupu z gravitačních a alternativních způsobů odkanalizování a následný vliv těchto vod na ČOV. Výsledky sledovaných ukazatelů se liší v závislosti na druhu použité kanalizace, a to zejména v ukazatelích BSK5, CHSK a N-NH4+, tedy v ukazatelích, které jsou ovlivněny oxidačně-redukčními podmínkami v kanalizaci.

Dvacet jedna důvodů, proč si vybrat kondenzační kotel Wolf

4.11.2009
Kondenzační kotel je takový kotel, který dokáže odebrat teplo i vodní páře ve spalinách. V klasickém kotli by vodní pára odešla i s teplem do komína a vzala s sebou 11% z toho, co jsme zaplatili za plyn. Proto je kondenzační kotel v současné době zařízení na nejvyšším stupni vývoje.

Přírodní způsoby odvodnění stabilizovaných kalů z malých ČOV

31.8.2009 | Ing. Jiří ŠÁLEK, Ph.D., Prof. Ing. Jan ŠÁLEK, CSc.
Poznatky z vlastního výzkumu a publikované zahraniční zkušenosti byly podkladem pro zpracování návrhu na využití kalových polí s mokřadními rostlinami, který představuje stanovení potřebné plochy, počtu a uspořádání kalových polí.
 
 
Reklama