Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná ochrana budov

logo časopisu Odborný časopis pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí budov.
Ročníky:  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 Obsah čísla 6/2012
(prosinec 2012)
obrázek titulky
Obsah čísla 5/2012
(říjen 2012)
obrázek titulky
Obsah čísla 4/2012
(září 2012)
obrázek titulkyšipka vpravoStránky časopisu Tepelná ochrana budov

Časopis je určen pro odborníky v oblasti přípravy, provádění staveb i provozu budov, zajímající se o možnosti úspor energií při užívání budov, systémy jejich zateplení, kvalitu vnitřního prostředí, obnovitelné zdroje energie, vliv staveb na trvale udržitelný rozvoj a souvisící problémy.

V systému celoživotního vzdělávání ČKAIT je odběr hodnocen 1 bodem.

Vychází 6x ročně
Roční předplatné 618 Kč
jednotlivé číslo

103 Kč

pro členy ČKAIT a odborné školy   480 Kč
jednotlivé číslo   80 Kč

ISSN 1213-0907

Vydavatel:
CZB - Cech pro zateplování budov
Na Zámecké 9
140 00 Praha 4
tel.: 261 215 770, fax: 241 744 051
e-mail: czb@czb.cz
www.czb.cz

ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě

www.ckait.cz

Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
Nitranská 19
130 00 Praha 3

Spolupráce při tvorbě obsahu časopisu:
Sdružení EPS ČR
Združenie pre zatepľovanie budov SR
Asociace výrobců minerální izolace, ČR
Redakce:
Informační centrum ČKAIT
Sokolská 15
120 00 Praha 2
tel.: 227 090 212, fax: 227 090 222
e-mail: info@ckait.cz
www.ice-ckait.cz

Vedoucí redakce: Ing. Šárka Janoušková
Odpovědná redaktorka: Zdeňka Váchová, Helena Hájková

Předseda redakční rady: Ing. Jiří Šála, CSc.
tel.: 224 257 066, e-mail: salamodi@volny.cz

Inzerce: Mgr. Soňa Rafajová
manažerka prodeje a inzerce
tel.: 227 090 221
srafajova@ckait.cz


Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou

24.10.2011 | Ing. Vladan Panovec, Ing. Jiří Šála, CSc.
Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách, např. v ČSN EN ISO 6946, přitom s ohledem na stavební praxi nejsou přibližné výpočty uvedené v ČSN EN ISO 13370 příliš výstižné.
diskuse: 1 příspěvek, 25.04.2014 18:26

Budovy po povodních a zateplování

24.5.2010 | Ing. Jiří Šála, CSc.
V tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.
diskuse: 1 příspěvek, 01.06.2010 14:18

Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw

17.8.2009 | Ing. Jiří Šála, CSc, ŠÁLA-MODI Praha
S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat o prostupu tepla mnohem přesněji. Zcela běžně se již do výpočtu zahrnuje detailní konstrukční řešení rámů a zasklení, včetně podrobností osazení okraje zasklívací jednotky a v rámci rámu i detailní řešení dutin a těsnicích prvků funkční spáry mezi rámem křídla a okna. To však reálně platí jen pro stanovení vlastností okna podle ČSN EN ISO 10077-1 [1] při jeho certifikaci autorizovanými osobami. A jak to vypadá v běžné praxi?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 21.08.2009 08:23

Software Energie 2009 a dotační program Zelená úsporám

8.8.2009 | doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí pozemních staveb, FSv ČVUT v Praze
Stranou debat o dotačním programu Zelená úsporám nezůstávají ani autorizovaní inženýři, kteří mohou zpracovávat dokumentaci a energetické výpočty. Přestože se pro účely zpracování žádostí metodika výpočtu energetické náročnosti rodinných a bytových domů hodně zjednodušila, stále se jedná o dosti komplikovaný výpočet, vycházející z řady evropských norem. Zdaleka nejefektivnější je proto použít některý z nabízených specializovaných programů...
diskuse: 1 příspěvek, 26.08.2009 10:55

Zelená úsporám - možné postupy podle stavebního zákona

31.7.2009 | JUDr. Václava Koukalová, VŠE Praha, specialistka na stavební zákon
Program Zelená úsporám je popsán v několika oficiálních dokumentech MŽP a SFŽP. Tyto dokumenty však nestojí nad zákony ČR. Problematiku dotačního titulu Zelená úsporám ve vztahu ke stavebnímu zákonu shrnuje následující článek.

Zateplování budov v praxi - možnosti navrhování, provádění, kontroly a posuzování

8.10.2007 | Pavel Zeman, Technický a zkušební ústav stavební Praha, pobočka České Budějovice
Správné postupy, které by měly být dodrženy při návrhu, provádění a kontrole kontaktních i jiných zateplovacích systémů.
diskuse: 1 příspěvek, 13.11.2007 09:20
 
 
Reklama