Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 6/2011 (prosinec 2011)
Datum: 7.12.2011
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Karel Dvořáček
Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací - 2. část

Ing. Jiří Burant
Elektrické podlahové rozvody OBO Bettermann

KOPOS Kolín a 85 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Nový logistický systém společnosti Elfetex

Eaton oslavil ve výrobním závodě sto let existence a změnil logo na svých produktech

OCHRANA ELEKTROINSTALACÍ PŘED POŽÁRY

Radek Zajíc, DENIOS
Požárně odolné skladovací systémy

Ing. Martina Pinkerová, Kabelovna Kabex
Zdravotní (ne)závadnost kabelových izolací

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Josef Kunc
KNX systémové instalace jsou výhodné

Ing. Macháček, Ph.D., Ing. Miroslav Haluza, Ing. Branislav Bátora, VÚT Brno
Proč dát přednost systémové elektroinstalaci - 1. část
Mnoho investorů stále zvažuje, zda použít klasickou nebo systémovou elektroinstalaci. V současné době je na trhu mnoho otevřených i uzavřených (firemních) standardů, které si mezi sebou konkurují. Autoři přinášejí ucelený přehled výhod a nevýhod všech možností v návaznosti na možnosti úspor energií a uživatelský komfort.

Hager
Snadné ovládání domovní elektroinstalace

NORMY, PŘEDPISY

JUDr. Zbyněk Urban
Požární ochrana elektrických instalací - 1. část
Požární ochrana elektroinstalací je nedílnou součástí požární prevence. Ve vztahu k elektrickým zařízením se jedná mimo jiné i o ČSN. Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější ČSN třídy 73 skupiny 08 a normy upravující oblasti elektrické instalace a zařízení ve vazbě na stavební zákon.

Ing. Ladislav Chadima
Strojní zařízení z pohledu směrnice 2006/42/ES
Vydáním a přijetím nové směrnice 2006/42/ES se změnil náhled na strojní zařízení, zejména na neúplné strojní zařízení. Směrnice definuje strojní zařízení pěti základními body. Jsou definovány i další části a součásti, např. vyměnitelná přídavná zařízení nebo příslušenství pro zdvihání. Pro posouzení bezpečnosti strojního zařízení jsou důležité i harmonizované normy, které mají vazbu na zjišťování bezpečnosti v ohledem na novou směrnici.

Ing. Jaroslav Bárta
Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky - 2. část

BEZPEČNOST PRACOVNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Antonín Zajíček, Schneider Electric
Zvyšuje se úroveň bezpečnosti strojů?

Jaromír Ludvík, ZAM - SERVIS
Montážní dokumentace bezpečnostních a technologických prvků na strojích - pásových dopravnících - 1. část

Ing. Zdeněk Bekr, Siemens
Modulární bezpečnostní systém Sirius

FÓRUM REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Ing. Leoš Koupý
Změny v revizích elektrických spotřebičů - 3. část

Ivan Rezek, REMA
Revize a kontroly

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
Proč používat MasterINPUT

MĚŘENÍ

Radek Buřil, AHLBORN
Proč je termografie užitečná právě pro vás

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ivan Rezek, REMA
Revize a kontroly
Soubor ČSN EN 62305 klade důraz na vzájemnou vazbu vnější ochrany (hromosvodu) a vnitřní ochrany proti blesku a přepětí (tu je tedy nutno chápat jako nedílnou součást elektroinstalace, a podléhá proto stejným předpisům pro revize). Při revizi ochrany proti blesku a přepětí jsou důležité prohlídka vnější i vnitřní ochrany, pak následuje měření. Kromě základních elektrických parametrů je třeba změřit přechodové odpory spojů a především uzemnění.

Jan Hájek
Blesková válka - Stromy a jejich vliv na objekt

OSVĚTLENÍ

OSRAM
Nové světlo ozářilo sochu Krista Spasitele v Riu de Janeiru

Dvacet let společnosti TREVOS

VYTÁPĚNÍ

Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea T-CAP

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

AGA
Prevence se vyplatí

Průvodce návrhem systému síťového videa Guideline IP CCTV

JUDr. Tomáš Koníček a JUDr. Pavel Kocábek
Lokalizace tísňových volání z mobilních telefonů na operačních pracovištích městských policií

Honeywell
SKYLINE - systém vstupu pro jakýkoli dům

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 2. část - Ovládání požárně bezpečnostních zařízení

Jablotron rozšiřuje pole působnosti

plk. Ing. Jana Neškodná, plk. Ing. Pavel Rožboud, HZS
Požární ochrana v národních kulturních památkách a její specifika

VZDĚLÁVÁNÍ

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

II. seminář Unie soudních znalců

VELETRHY, VÝSTAVY

Terinvest
AMPER 2012 - již dvacet let s vámi!

Kalendárium akcí v roce 2012

ABF
Novinky z elektrotechniky na veletrzích ELECTRON, FOR ENERGO a FOR AUTOMATION

PRACOVNÍ ÚRAZY

MUDr. Ondřej Franěk
První pomoc při náhlém onemocnění

ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE

Ing. Jaroslav Novák
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - část 5.1
V současné době je elektrosmog všudypřítomný. Za posledních padesát let se úroveň pozadí elektromagnetického pole (EMP) zvedla místy až milionkrát. To může způsobit objektivní i subjektivní zdravotní potíže, protože jsme vystaveni velkému množství umělých zdrojů záření EMP, na který nebyl náš organismus připraven. Co nás tedy čeká v budoucnosti?

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Zrušení společnosti, její likvidace a zánik

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Ford of Europe
Velké schopnosti v malém balení

Jan Beneš, ČEZ
Projekt Smart Region má za sebou první rok

Juraj Krivošík, SEVEn
Nové energetické štítky

 
 
Reklama