Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 6/2003 (prosinec 2003)
Datum: 16.12.2003
obrázek titulky

Ochrana elektroinstalací před požáry,
Bezpečnost pracovních strojů a zařízení, ochranné pracovní pomůcky

ELEKTROINSTALACE

Michal Bečán, Schmachtl CZ
Oblíbený způsob instalace na i pod omítku - Schnabl®
Článek popisuje úspěšný univerzální upevňovací systém pro elektroinstalace od firmy Schnabl®, dodávaný firmou Schmachtl CZ. Úspěch systému spočívá ve speciálním tvaru dříku, který spolehlivě drží kabelové příchytky.

Esselte
Štítkovače DYMO - otázky a odpovědi - 2. část

Kvalita v podání společnosti BREMA

OCHRANA ELEKTROINSTALACÍ PŘED POŽÁRY

Ing. Ladislav Sůva, Jork
Rozvodné skříňky E30 se zvýšenou požární odolností

Ing. Michal Kříž
Elektrická vedení na hořlavých podkladech
Jsou popsány podmínky pro styk elektrického vedení s hořlavými hmotami. Hlavním předpokladem je, že vodič nesmí být přetěžován ani při normálním provozu, ani při poruše.

Ing. František Štěpán
Protipožární ochrana instalací s proudovými chrániči

Ing. Lumír Brabec, Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann
Elektrická kabelová zařízení se zachováním funkčnosti při požáru
Systémy OBO Bettermann se zaručenou funkčností při požáru nabízejí uživateli komplexní řešení problému požárně odolného uložení kabelů a vodičů od vlastních úložných prvků přes závěsné a pomocné konstrukce až po speciálně testované kotvy aj.

Ing. Petr Bebčák, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Kabelové rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení - 1. část

Václav Levíček, Euroalarm
Nedělejme zbytečně kompromisy, když jde o bezpečnost

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E
Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

Ing. Miloslav Valena, JUDr. Zbyněk Urban
Úskalí předpisů a norem a jejich překonávání v elektrotechnické praxi

BEZPEČNOST PRÁCE

JUDr. Zbyněk Urban
Osobní ochranné pracovní prostředky

Ing. Jaroslav Melen
Bezpečnost elektrických zařízení a revizní technici elektro
Autor se zamýšlí nad postavením a rolí revizních techniků.

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Ladislav Šmejkal, CSc.
Systematicky o systémové technice budov - 9. část
Deváté pokračování seriálu. Základní paměťové funkce realizované programem PZC je možné používat jako funkční bloky. Nejvíce jsou v praxi používány jako čítače a časovače.

Ing. Josef Kunc
Co nového pro EIB systémové instalace na veletrhu v Dortmundu

Ing. Josef Kunc
Rozšíření možností EIB systémových instalací novým rozhraním - 12. část

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder
Bezpečné oddělení pomocí relé

VLIV ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ

Ing. Jaroslav Novák
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - 2. část

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK
Postup při výběru přepěťových ochran pro systémy MaR - 2. část

Ing. Jaroslav Hudec, Ing. Jiří Reisinger, Hakel
Experimentální ověření vybraných vlastností nové generace svodičů bleskového proudu - 2. část

OSVĚTLENÍ

Daisalux
DUISA-ECO Skutečně ekonomické nouzové osvětlení

RNDr. Irena Bergerová
Light + Building 2004

Jaroslav Maroušek, SEVEn
ELI - Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlování

ETNA
Piero Castiglioni v Praze

Ing. Bronislav Berounský
Nový zdroj světla ve světelném značení únikových cest

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

JUDr. Tomáš Koníček, JUDr. Pavel Kocábek
Biometrie a osobní průkazy

Ing. Miloš John
Použití systémů EPS v prostorech se složitými vnějšími vlivy

Elektronický vrátný a videovrátný ALCAD

Ing. Stanislav Křeček, Ing. Miroslav Urban
Seminář pro pracovníky pojišťoven

Ing. Stanislav Křeček

Členské firmy AGA

Pražská energetika podpořila rekonstrukci osvětlení v Praze-Bohnicích

Ing. Pavel Fiala
Systém EPS zámku Český Krumlov

REPETITORIUM

Ing. Martin Nečada
Přechodné jevy v obvodech se zdrojem stejnosměrného napětí - 2. část

Z HISTORIE ELEKTROTECHNIKY

PhDr. Stanislava Jarolímková
Počátky české elektrotechnické terminologie

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Valerie Fröhlichová
Ochranné známky I

VELETRHY, VÝSTAVY

AMPER 2004 je již na dohled

RNDr. Irena Bergerová
Light + Building 2004

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Zrodil se HC Moeller Pardubice

Sešli jsme se v Dřevčicích

Kalendárium akcí v roce 2004

Obsah ročníku 2003