Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2011 (říjen 2011)
Datum: 13.10.2011
obrázek titulky

ELEKTROINSTALACE

Ing. Karel Dvořáček
Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací - 1. část
Materiály vhodné pro montáž elektrického vedení se vyvíjely především z hlediska jejich izolačních vlastností. Zatímco v průmyslu nebyl problém s využitím holých vodičů upevněných na izolátorech, pro občanskou výstavbu bylo nutné vytvořit systém splňující požadavky na laickou obsluhu. Z toho vyplynuly současné způsoby ukládání zapuštěných rozvodů - v omítce, pod omítkou, v dutých stěnách, do betonu a do stropů a podlah.

ELEKTROINSTALACE V EX-PROSTŘEDÍ

ZAM-SERVIS
Ochrana nebezpečných prostor

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Pavel Mony, ABB, Elektro-Praga
Ozvučení pro větší interiéry

SOFTWARE PRO ELEKTROTECHNIKY

TECHNODAT Elektro
SPAC 2012 - CAD pro elektroinstalace s 3D podporou

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Jaroslav Bárta
Kladení kabelů nn, vn a 110 kV v distribučních sítích energetiky - 1. část
1. července 2011 vstoupila v platnost nová PNE 34 1050 Kladení kabelů nn, vn a 110 kV. Jedná se o důležitou technickou normu, která platí pro projektování a kladení silových elektrických kabelů 1-110 kV v distribučních sítích nových i rekonstruovaných, do země i na vzduchu, při zaústění do koncových stanic nebo na koncové stožáry venkovních vedení. Netýká se však závěsných kabelů a izolovaných vodičů venkovních vedení (tato problematika je obsažena v PNE 34 7614).

Z DĚJIN ELEKTROTECHNIKY

Hans Jürgen Höfer, Ing. František Zoul
Vznik a vývoj českých elektrotechnických předpisů - 2. část

FÓRUM REVIZNÍCH TECHNIKŮ

Ing. Leoš Koupý
Změny v revizích elektrických spotřebičů - 2. část - ČSN 33 1600 ed. 2 a její dopady na praktické provádění revizí
V této části seriálu se autor věnuje praktickým důsledkům některých ustanovení ČSN 33 1600 ed. 2 pro revize elektrospotřebičů, která nově definuje některá ze starších ustanovení. Jde zejména o ustanovení kapitoly 6.2, tj. kontroly vývodů a prodlužovacích přívodů.

Ing. Jiří Sluka
Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 4. část

David Klimša
Vítej konečně ve 21. století aneb Můžeme i bez papíru - 2. část

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE
Ochrana před bleskem pro rodinné domy v souladu s právními předpisy ČR

Dalibor Šalanský, LUMA Plus
Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem

Nová generace svodičů od firmy Saltek

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

RNDr. Stanislav Hotmar, CSc., Finder CZ
MasterTIMER
Obsah 2. části článku je zaměřen na soubor platných norem ČSN 61439 pro rozváděče nn, a doplňuje tím informace uváděné v 1. části článku uveřejněné v čísle 3/2011 časopisu Elektroinstalatér.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Jan Beneš, ČEZ
Inteligentní elektroměry

Technické možnosti připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren do elektrizační soustavy ČR

MĚŘENÍ

Nové termokamery řady Fluke P3

PROJEKTOVÁNÍ

Ing. Tomáš Mikula
Projektování slaboproudu ve výstavbě - 2. část

OSVĚTLENÍ

OSRAM
Nová venkovní svítidla NOXLITE

Ing. Tomáš Maixner
Zdravé světlo - 3. část - Kanceláře

Variabilní LED svítidla nejen pro kutily

Ing. Jiří Skála, ELTODO-CITELUM
LED svítidla pro veřejné osvětlení
Jedním z parametrů pro posouzení návratnosti investičních prostředků do veřejného osvětlení jsou náklady na údržbu. Mnozí výrobci LED pro veřejné osvětlení slibují bezúdržbovost, proto vznikl v Praze pilotní projekt veřejného osvětlení, ve kterém byla použita svítidla od sedmi výrobců a jedním z vyhodnocovaných kritérií byla i výše zmíněná bezúdržbovost. Po více než roce provozu byly zveřejněny první výsledky tohoto projektu.

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

JUDr. Tomáš Koníček, JUDr. Pavel Kocábek
Nové možnosti při forenzním označování majetku

Ing. Slavomír Entler
Elektrická požární signalizace - 1. část - Nové normy EPS
V roce 2011 vyšly dvě nové normy týkající se EPS. První z norem ČSN 730875 vyřešila problémy kolem provozování a zkoušení EPS a nově stanovila hranici mezi požárně bezpečnostním řešením a projektem EPS. Druhou je nové zpracování ČSN 342710, k němuž je však mnoho výhrad.

Mascotte
Prague Fire & Security Days 2011

Siemens na Prague Fire & Security Days 2011

PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012

PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012

MUDr. Ondřej Franěk
První pomoc při úrazech a pádech

VZDĚLÁVÁNÍ

Zkušenosti soudních znalců z praxe a ze šetření mimořádných událostí v ČR a SR

L. P. Elektro - nabídka vzdělávacích kurzů

VELETRHY, VÝSTAVY

Veletrh FOR ARCH byl opět zdrojem inspirací a novinek

PRAGOALARM/PRAGOSEC 2012

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Zdeňka Kundratová
Soudní exekutoři ve světle nejdůležitějších novel

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

recenze
Ing. Michal Kříž: Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

Dvacáté výročí založení společnosti Elfetex

Zajímavé produkty z katalogu Distrelec

 
 
Reklama