Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 

Obsah čísla 5/2003 (říjen 2003)
Datum: 27.10.2003
obrázek titulky

Osvětlování, světelná technika; Přepěťové ochrany; Elektromagnetická kompatibilita

ELEKTROINSTALACE

Lukáš Rychetský, Schmachtl CZ
Popisovací systém Murplastik

ABB Elektro-Praga
Bezdrátové ovládání rádiovým signálem
Firma ABB nabízí značné množství přístrojů, umožňujících bezdrátové ovládání pevně instalovaných elektroinstalačních zařízení. Pro dálkové ovládání používá infračervený signál, jehož zdrojem je přenosný desetikanálový vysílač.

nkt cables
Ukončení zkušebního provozu superkabelu v rozvodné stanici AMK v Kodani

Středisko strojní a zámečnické výroby firmy BREMA

Esselte
Štítkovače DYMO - otázky a odpovědi

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ing. Jaroslav Hudec, Ing. Jiří Reisinger, Hakel
Experimentální ověření vybraných vlastností nové generace svodičů bleskového proudu - 1. část

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK
Postup při výběru přepěťových ochran pro systémy MaR

RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK
Standardní přepěťová ochrana domů a bytů - 2. část
Článek obsahuje praktický popis komplexní ochrany před přepětím pro sídla firem s bohatým elektronickým vybavením a obytných domů s nájemnými byty.

Ing. Jiří Burant, OBO Bettermann
Svodiče OBO pro byty a menší objekty

Pavel David, WINDTOWER, Ing. Jiří Kutáč, Dehn+Söhne
Přepěťové ochrany chrání větrné elektrárny

Ing. Zdeněk Rous, CSc.
Co je pro uživatele lepší? Varistor, nebo jiskřiště?

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Ing. Jan Ondruš, OK technik-emc
Počítačové monitory v rušivém elektromagnetickém poli

Ing. Jaroslav Novák
Elektromagnetické pole a zdravotní rizika - 1. část
Článek upozorňuje na možná zdravotní rizika a analyzuje stanoviska odborníků, kteří se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.

Ing. Richard Jelínek, ELFIS
Odrušení, odrušovací filtry, příklady odrušení EMC

Ing. Karel Vyoral, Elektronické součástky CZ
Odrušovací prvky EMC

Z HISTORIE ELEKTROTECHNIKY

PhDr. Stanislava Jarolímková
Díky, páni faráři!

NORMY, PŘEDPISY

Ing. Jiří Burant
Svodiče přepětí pro sítě nn a ČSN EN 61643-11

Ing. Jaroslav Melen
Souboru norem ČSN 34 3100 až 12 zvoní umíráček
Autor kritizuje návrh nové normy ČSN EN 50110-1, která má nahradit ČSN 34 31xx

Mgr. Maciej Kucharski, CSc.
Normalizace optických vláken a kabelů

SYSTÉMOVÁ TECHNIKA BUDOV

Ing. Jaroslav Šmejkal, CSc.
Systematicky o systémové technice budov - 8. část
Osmé pokračování seriálu je zaměřeno na širokou skupinu logických funkcí, které navíc závisejí na pořadí hodnot operandů, na čase nebo zapamatovaných hodnotách proměnných (sekvenční logické funkce).

Ing. Josef Kunc
Nové možnosti žaluziových akčních členů - 11. část

Ing. Karel Toman
Polohovací servopohony pro vzduchotechniku

JISTICÍ A SPÍNACÍ TECHNIKA

Finder
Úspory energie - znamení doby

Ing. Zdeněk Rous, CSc., Jan Hájek, Dehn+Söhne
Ochrana před přepětím v sítích IT 500 V
Článek řeší problém připojení svodičů k síti s jmenovitým napětím ne 230/400 V, ale 500 V.

VYTÁPĚNÍ

PZP KOMPLET
Tepelné čerpadlo PZP TCLM KOMPLET 7.1

Mirava
Elektrický topný kabel s akumulací

MĚŘENÍ, REVIZE

Ing. Michal Kříž, IN-EL, Ing. Jiří Sajner, JHS ELEKTRO
Vyhodnocení naměřených hodnot při revizích elektrických zařízení

OSVĚTLENÍ

Ing. arch. Jiří Matoušek
Vliv světla a osvětlení na člověka
Článek shrnuje nejdůležitější skutečnosti o působení světla na různé funkce živého organismu a uvádí možnosti léčebných metod s použitím světla.

Ing. Jaroslav Kotek, ELTODO EG
Novinky kolem rušivého světla

Ing. Pavel Domes, Elios lighting
LUXMATE Powerline - řídicí systém bez nutnosti sběrnice

Ing. Bronislav Berounský
Nové světelně-technické kreace

Beghelli-Elplast

Beghelli-Elplast představuje nové produkty

Pražská energetika podpořila rekonstrukci osvětlení v Praze-Bohnicích

ZABEZPEČOVACÍ A PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

JUDr. Tomáš Koníček, JUDr. Pavel Kocábek
Když je tma, a přesto je vidět
Autoři věnují pozornost budování únikových systémů z hlediska jejich umístění a viditelnosti a také využití nejnovějších poznatků a materiálů.

Michal Randa, odb. komise AGA
Nová publikace - Dotazník CCTV

AGA
Nové normy a odborná komise EZS

Změna sídla AGA

Ing. Jiří Študlar
Posouzení shody telekomunikačních zařízení jako součásti zabezp. systémů - 2. část

Ing. Radek Batista, Ing. Slavomír Entler
Pozor, objekt je elektronicky střežen - 3. část

Pyramida bezpečnosti byla zařazena do vládního programu na podporu jakostního zboží a služeb

REPETITORIUM

Ing. Martin Nečada
Přechodné jevy v obvodech se zdrojem stejnosměrného napětí - 1. část

PRÁVNÍK VÁM RADÍ

JUDr. Valerie Fröhlichová
Účetnictví II

VELETRHY, VÝSTAVY

Veletrhy Viet a Messtechnik: Jako podání ruky

Jubilejní MSV Brno

FOR ARCH 2003

INFORMUJEME

Mozaika zajímavostí

Pozvánka na školení elektrotechniků